La col·lecció ‘Fonts històriques valencianes’ ha publicat l’obra Pal·ladi: Tractat d’agricultura. Traducció catalana medieval de Ferrer Saiol, de Raimon Sebastian (membre de SCIÈNCIA.CAT), Antoni Furió (Universitat de València) i Ferran Garcia-Oliver (Universitat de València, actualment també membre de

Aquests dies s’ha publicat la resolució de la convocatòria 2021 de projectes de recerca finançats “Generación de conocimiento”, corresponents al Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, i el grup SCIÈNCIA.CAT figura entre els destinataris d’una aquestes ajudes, amb una elevada nota i una important dotació econòmica que permetrà cont

La Universitat Jaume I i la Fundació Germà Colón, de Castelló de la Plana, acaben de publicar el Llibre de Menescalia de Morella (c. 1320/30-1340), una edició i estudi d'aquesta obra a càrrec de Lluís Gimeno Betí (Universitat Jaume I, jubilat), Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona i membre de SCIÈNCIA.CAT) i

Aquest dimarts, 5 d’abril, Anass Benmokhtar, membre del grup SCIÈNCIA.CAT, ha defensat la seva tesi doctoral titulada Muqtaṭafāt min kitāb al-ʿUmda al-kuḥliyya fī l-amrāḍ al-baṣariyya (Extrets del llibre Fonament de la medicina ocular sobre les malalties de l’ull): edició, traducció i estudi del receptari i glossari que conté el MS 1784 de la Biblioteca de Reserva del CRAI de la Universitat de Barcelona. La tesi, dirigida per les Dres.

Carmel Ferragud, investigador de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, ha publicat la monografia L'hospital, la dona i el capellà: Sant Andreu de Mallorca (1230-1445), en la col·lecció "Recerca i pensament" de l'Editorial Afers (Catarroja, País Valencià), en coedició amb l'editorial mallorquin

L'editorial De Gruyter acaba de publicar, a la prestigiosa col·lecció "Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie", el volum Sabers per als laics: vernacularització, formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250–1600), editat a cura d'Isabel Müller (Ruhr-Universität Bochum) i Frank Savelsberg (Georg-August-Universität, Göttingen).

En el número d'aquest any, la revista digital Scripta, de la Universitat de València, s'ha publicat un dossier monogràfic que porta per títol “La falconeria a la Corona d’Aragó durant la baixa edat mitjana: estudi i edició crítica de textos”.

L’Instagram de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la col·laboració de SCIÈNCIA.CAT, ha començat la iniciativa #HistòriesMedcat, on cada mes destacarà un document o un personatge del projecte MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum i se n’explicarà una història.

En la nit del 7 al 8 de setembre d’aquest 2021 la parca es va endur l’estimada Concepción (Concha, per als amics) Vázquez de Benito, catedràtica jubilada de Filologia àrab de la Universitat de Salamanca.

Avui, 5 de juliol de 2021, a Siena, l’ara ja Doctora Ester Borsato, membre de SCIÈNCIA.CAT, ha defensat la seva tesi doctoral titulada Il lessico della navigazione e delle maestranze nella Venezia dei XIV-XV secolo: studio a partire da alcuni zibaldoni marittimi, en el marc del programa de doctorat “Filologia e Critica" (curriculum Filologia romanza) de la Università degli Studi di Siena i, en cotutela, el programa "Estudis lingüístics, literaris i culturals"