Redacció

Direcció

 • Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)

Investigadors

 • Antònia Carré (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Carmel Ferragud (Unversitat de València)
 • Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)
 • Glòria Ribugent (Universitat de Barcelona)

Col·laboradors

 • Roger Aluja (2009-2010)
 • Miquel Raufast (2009-2010)
 • Nin Sauleda (2009-2012)
 • Iván Armenteros (2010-2011)
 • Teresa Huguet (2010-2012)
 • Cristina Borau (2011-2012)
 • Eloi Bellés (2015-2016)
 • Nicolau López Espinasa (2016-2017)

Programador

 • Miquel Hernàndez (Universitat de Barcelona)

Consell assessor

 • Lola Badia (Universitat de Barcelona)
 • Chiara Crisciani (Università di Pavia)
 • Danielle Jacquart (École Pratique des Hautes Études)
 • Michael R. McVaugh (University of North Carolina)
 • Josep Perarnau i Espelt (Facultat de Teologia de Catalunya)
 • Michela Pereira (SISMEL)
 • Concepción Vázquez de Benito+ (Universidad de Salamanca)

Suport institucional

Image