Biblioteca digital

Image
Prestatgeries de la sala de consulta principal de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Barcelona dissenyades per Elies Rogent al segle XIX (foto: Agustí Ensesa)

Biblioteca digital de la ciència i de la tècnica en català de l'Edat Mitjana i el Renaixement. Hi oferim una visió de conjunt de les obres del corpus de recerca, un apartat per a la difusió de preprints d'articles, edicions preliminars d'obres i altres recursos, i un espai per a la presentació divulgativa de les iniciatives de l'equip.

 

Catàleg d'obres

Edicions Sciència.cat

Temes