Catàleg d'obres

Image
Mapamundi català Estense, mitjan s. XV (Mòdena, Biblioteca Estense Universitaria)

Presentem aquí el catàleg de les obres científiques i tècniques escrites originalment en català i traduïdes al català durant la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement (ca. 1270-1550), d'acord amb l'estat actual de la recerca.

Inclou les obres conservades, totalment o parcialment (E), les obres perdudes, conegudes gràcies a notícies documentals o altres fonts fidedignes (P), i les obres els testimonis de les quals actualment es troben en localització desconeguda (D).

El dividim en les següents àrees temàtiques:

 

SALUT HUMANA I ANIMAL

 • Medicina teòrica
 • Medicina pràctica
 • Dietètica i higiene
 • Diagnòstic i pronòstic
 • Farmacologia
 • Cirurgia, anatomia i oftalmologia
 • Ginecologia, obstetrícia i cosmètica
 • Pesta i altres malalties
 • Ètica i etiqueta mèdiques
 • Menescalia
 • Falconeria

MEDI NATURAL

 • Filosofia natural
 • Història natural
 • Enciclopedisme
 • Lul·lisme
 • Astronomia
 • Astrologia
 • Geografia i viatges
 • Agronomia
 • Alquímia
 • Cuina i confiteria
 • Màgia i endevinació

TÈCNICA

 • Aritmètica
 • Mercaderia
 • Tècniques
Image

E n   p r e p a r a c i ó