Projectes de recerca vigents

Referència
MCINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00
Programa

Programa estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia, del Plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2021-2023 (Proyectos de I+D de generación de conocimiento), convocatòria 2021

Període
1/09/2022 - 31/08/2026
Investigadors principals

Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)
Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)

Altres membres de l'equip de recerca

Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Gabriel Ensenyat Pujol (Universitat de les Illes Balears)
Ferran Garcia-Oliver Garcia (Universitat de València)
María Luz López Terrada (Ingenio-CSIC, València)
Maria Antònia Martí Escayol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)

Membres de l'equip de treball

Vicent Bataller Grau (Universitat d’Alacant)
Anass Benmokhtar Razik (Universitat de Barcelona)
Antònia Carré Pons (Universitat Oberta de Catalunya)
Antoni Contreras Mas (Investigador independent, Palma)
Alfred Garcia Femenia (Investigador independent, Gandia)
Sofia Garçon Peyrí (Investigadora independent, Barcelona)
Clara Jáuregui (Arxiu Capitular de Barcelona)
Albert Lizandra Prieto (Investigador independent, Barcelona)
Carme Llanes Domingo (Investigadora independent, Algemesí)
María Isabel Morente Parra (Universidad Complutense de Madrid)
Ricardo Olmos de León (Investigador independent, València)
Guillem Roca Cabau (Universitat de Lleida)
Juan José Sanchis Molina (Investigador independent, València)
Ramon Sarobe i Huesca (Universitat Autònoma de Barcelona)
Raimon Sebastian Torres (Investigador independent, Barcelona)
Carles Vela i Aulesa (Universitat de Barcelona)

Membres externs:
Ilil Baum (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Ester Borsato (Invesigadora independent, Siena, Itàlia)
Stefania Buosi Moncunill (Investigadora independent, Trieste, Itàlia)
Chiara Fragomeli (Investigadora independent, Milà, Itàlia)
Claudia Lemme (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara)
Michael R. McVaugh (University of North Carolina, EUA, emèrit)
Marilyn Nicoud (Université d’Avignon, França)
Michela Pereira (Investigadora independent, Siena)
Stefano Rapisarda (Università degli Studi di Catania, Itàlia)
Daniela Santoro (Università degli Studi di Palermo, Itàlia)
Carolin Schmitz (King’s College London, Regne Unit)
Ilaria Zamuner (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Itàlia)

Doctorands:
Eduardo Antonio Montes (Universitat de Barcelona) (directora: Meritxell Blasco)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya) (director: Lluís Cifuentes)
Andrea Martí Serrano (Universitat de València) (directors: Juan Vicente García Marsilla i Carmel Ferragud)
Ignacio Nebot Segarra (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud)
Glòria Ribugent i Gubau (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Javier Serna Box (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragud i Josep Simon Castel)
Jorge A. Vázquez Parra (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragud i Josep Casulleras)

Col·laboradors

Gemma Escribà Bonastre (documentalista)
Moixó (manteniment del web i de les bases de dades)

Seu

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona

Objectius

El projecte planteja l'estudi d'alguns aspectes de:

  1. El sistema mèdic creat a partir de finals del segle XIII a l'Occident europeu
  2. El procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims
  3. La recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art


Iniciatives generals:

  • Es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats
  • S’enriquiran els recursos digitals existents, creats amb l’ajuda de projectes finançats anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n dissenyaran de nous (bases de dades FalconAr i MedNav)
  • Es potenciaran els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr
Referència
CPI-22-436
Programa

Programa Investigo2022 (Ajudes per a la contractació de joves demandants d’ocupació)

Entitat finançadora

Generalitat Valenciana

Període
1/10/2022 - 30/09/2024
Investigadors principals

Carmel Ferragud Domingo (coordinador responsable)

Membres de l'equip de treball
Seu

Universitat de València

Objectius

Introducció en la base de dades MedCat dels materials de recerca manuscrits procedents del llegat científic del professor Luis García Ballester. Es tracta de milers de notícies relacionades amb el món de la medicina medieval extretes de més d'una dotzena d'arxius històrics de tot el territori de l'antiga Corona d'Aragó. Paral·lelament, es pretén que els dos tècnics contractats assolisquen una competència en el maneig, edició i estudi de la documentació medieval que contribuisca a la seua promoció laboral amb posterioritat a la finalització del projecte.

Referència
2021 SGR 00777
Programa

Ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021)

Entitat finançadora

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), del Departament de Recerca i Universitats (REU) de la Generalitat de Catalunya

Període
2022-2024
Investigadors principals

Miriam Cabré (Universitat de Girona)

Altres membres de l'equip de recerca

Equip format per investigadors de la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Vegeu Narpan.net

Seu

Departament de Filologia i Comunicació, Facultat de Lletres, Universitat de Girona

Objectius

Grup de recerca consolidat i finançat per a l'estudi de Francesc Eiximenis (UdG), els cançoners lírics medievals (UdG), Ramon Llull i el lul·lisme (UB), la medicina, la ciència i la tècnica al context catalanoaragonès (UB) i les traduccions catalanes medievals (UAB).

Referència
FFI2015-68705-REDT
Programa

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Acciones de dinamización "Redes de excelencia" 2015

Entitat finançadora

Ministerio de Economía y Competitvidad (MINECO), Gobierno de España

Període
2016-2017
Investigadors principals

Cecilio Garriga Escribano (Universitat Autònoma de Barcelona)

Altres membres de l'equip de recerca

Aquesta xarxa temàtica coordina grups de recerca finançats de l'estat espanyol i d'altres estats europeus. Vegeu Red temática "Lengua y ciencia".

Seu

Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

Objectius

Els grups de recerca que són membres de la xarxa temàtica s'interessen, tant des de la filologia com des de la història de la ciència, per l'estudi de la llengua de la ciència i de la tècnica, des de l'època medieval fins a la contemporània. La xarxa té per objectiu facilitar l'intercanvi entre els grups membres i afavorir la col·laboració interdisciplinària.