Eduardo Antonio Montes

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
Doctorand

 

Doctorat

En curs (Universitat de Barcelona, Estudis lingüístics, literaris i culturals)
Direcció: Meritxell Blasco Orellana (UB)

 

Línies de recerca

  • Llenguatges: textos i imatges
  • Paleografia hebrea medieval
  • Hebreu i aljamiat
  • Manuscrits il·luminats