Crèdits

Image

Aquest web és online des del 14 d'abril de 2006. Se'n va presentar aquesta nova versió l'estiu de 2017.

El disseny i els continguts d'aquest web i de la base de dades Sciència.cat DB que hi està associada, sempre que no s'informi del contrari, són propietat del grup de recerca SCIÈNCIA.CAT, representat per Lluís Cifuentes i Antònia Carré.

El web i la base de dades s'integren en el Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i es publiquen sota la llicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. Per tant, la utilització dels materials està supeditada al reconeixement explícit de la seva procedència i, en qualsevol cas, a un ús no comercial i exclusivament orientat a la recerca i a la divulgació del patrimoni, havent de sotmetre les obres derivades a la mateixa llicència.

Les il·lustracions emprades al web són propietat de les institucions i les persones que s'indiquen, provenen de publicacions facsímils i de llocs lliures de la xarxa, i hi són reproduïts amb finalitats informatives i no comercials. La fotografia que dóna accés a la Biblioteca digital és d'Agustí Ensesa i reprodueix una de les prestatgeries de la sala de consulta principal de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Barcelona dissenyades per Elies Rogent al segle XIX.

Les diapositives de la portada reprodueixen, amb l'autorització corresponent, fragments dels manuscrits i impresos antics següents: (1) Ripoll, Biblioteca Lambert Mata, ms. XX (Alfonso de la Torre, Visió delitable, còpia d'abans de 1470); (2) Barcelona, Biblioteca de Fons Antic (abans Biblioteca de Reserva) de la Universitat de Barcelona, ms. 4 (Anònim, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues i d'avisaments de pesos, canes i mesures de diverses terres, còpia de 1455); (3) Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 864 (Pere Hispà, Tresor de pobres, còpia de 1392); (4) Barcelona, Biblioteca de Catalunya, inc. 9-V-20 (Francesc Santcliment, Summa de la art de arismètica, Barcelona, 1482); i (5) Perpinyà, Archives Départementales des Pyrénées Orientales, Archives notariales, 3E1/1610 (inventari dels béns d'un barber-cirurgià anònim de mitjan s. XV).

Les traduccions a l'anglès de la Presentació, dels Projectes de recerca finançats i de Què és Sciència.cat DB són d'Helena Lamuela, amb la col·laboració puntual de Josefina Grané, Teresa Huguet, Philip Banks i Miriam Cabré. Les dels Temes i els Homenatges són d'Andrew Stacey.

La programació i el manteniment de la base de dades són a càrrec de Miquel Hernàndez.

El logo i el favicó va ser creació de Carme Vives.

El web és desenvolupat per Moixó en Drupal des de 2016.