Edicions Sciència.cat

SCIÈNCIA.CAT publica treballs de recerca sobre obres científiques i tècniques catalanes antigues i el seu context cultural. En particular, acull la publicació d'edicions, incloses les d'obres científiques i tècniques en altres llengües de l'entorn geogràfic i cultural immediat, o bibliografies. S'hi admeten també preprints d'articles sobre aquestes temàtiques.

SCIÈNCIA.CAT welcomes research studies on old Catalan scientific and technical works and its cultural context for publication. In particular, it focuses on publishing editions, including those of scientific and technical works in other languages of the immediate geographical and cultural vicinity, or bibliographies. Preprints of articles on these topics are also accepted.

Envieu-nos els vostres treballs, si desitgeu que siguin publicats aquí

Send us your works if you want to publish them here

Autor

Capuano, Thomas M.

Any
2014

Data de publicació a Sciència.cat: novembre de 2009. 2a edició revisada: abril de 2014.

Autor

Pensado Figueiras, Jesús

Any
2013

Versió amb un apèndix inèdit de l''article publicat a la Revista de Filología Española, 92/2 (2012), 341-362. Data de publicació a Sciència.cat: març de 2013.

Autor

Cifuentes i Comamala, Lluís

Ciutat
Coïmbra
Any
2012

Preprint de l'article publicat a G. Rio-Torto (ed.), Léxico de la ciencia: tradición y modernidad, Munic, LINCOM GmbH, 2012, pp. 33-56. Data de publicació a Sciència.cat: abril de 2012.

Autor

Cifuentes i Comamala, Lluís

Ciutat
Barcelona
Any
2012

Preprint de l'article publicat a L. Cifuentes - R. Salicrú - M. Viladrich (eds.), Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Roma, Viella (IRCVM-Medieval Cultures, 3), 2015, pp. 41-55. Data de publicació a Sciència.cat: abril de 2012.

Autor

Cifuentes i Comamala, Lluís

Any
2012

Preprint de l'article publicat a L. Soriano et al. (eds.), Humanitats a la xarxa: món medieval = Humanities on the Web: The Medieval World, Berna, Peter Lang, 2014, pp. 345-354. Data de publicació a Sciència.cat: abril de 2012.

Autor

Cifuentes i Comamala, Lluís

Ciutat
Barcelona
Any
2012

Preprint de l'article publicat a J. Mutgé i Vives - R. Salicrú i Lluch - C. Vela i Aulesa (eds.),  La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani: estudis d'història medieval en homenatge a la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, CSIC: Institució Milà i Fontanals, 2013, pp. 155-167. Data de publicació a Sciència.cat: desembre de 2012.

Autor

Martí Escayol, Maria Antònia

Any
2010

Preprint de l'article publicat a Afers, 23/60 (2008), 289-311. Data de publicació a Sciència.cat: gener de 2010.

Autor

Green, Monica H.

Any
2010

Data de publicació a Sciència.cat: març de 2010.

Autor

Contreras Mas, Antonio - Miralles, Joan

Ciutat
Barcelona
Any
2009

Preprint de l'article publicat a J. Batlló Ortiz - J. Ferran Boleda - M. Piqueras Carrasco (eds.), Actes de la VIII Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004), Barcelona, SCHCT, 2006, pp. 115-123. Data de publicació a Sciència.cat: novembre de 2009.