Carmel Ferragud Domingo

Universitat de València
Departament d'Història de la Ciència i Documentació

Institut Interuniversitari López Piñero

Insttitut de Recerca en Cultures Medievals

Professor Titular d'Universitat

 

Doctorat

Doctor per la Universitat de València (Història), 2002

 

Perfil biogràfic

Algemesí, 1969. És Professor Titular de la Universitat de València (Estudi General) des d'octubre de 2017 i membre de l'Institut Interuniversitari López Piñero. Ha estat Professor Ajudant Doctor de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (2010-2012), Professor Associat de la Universitat de València (2009-2010), Professor Ajudant doctor i Contractat Doctor interí de la Universitat de València (2012-2017) i Professor i Director del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d'Algemesí (1998-2010). És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València (2002), amb una tesi dirigida per Luis García Ballester, Jon Arrizabalaga i Ferran Garcia-Oliver. Ha estat becari predoctoral del CSIC (Institució Milá i Fontanals) de Barcelona (1996-1998).

Forma part de l'equip de la línia de recerca SCIÈNCIA.CAT, repetidament finançada pel Govern espanyol i la Unió Europea amb projectes dirigits per Lluís Cifuentes des de la Universitat de Barcelona (FFI2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01, FFI2014-53050-C5-3-P i PGC2018-095417-B-C64). Ha estat membre de l'equip del projecte subvencionat per la Generalitat Valenciana per a grups d'investigació consolidable AICO 2019, "La falconeria a la Corona d'Aragó durant la baixa edat mitjana: edició crítica de textos i estudi de documentació arxivística" (AICO/2019/255). Ha estat IP del projecte, finançat per l'Institut d'Estudis Catalans, Corpus Medicorum Catalanorum (MedCat).PRO2021-S02-FERRAGUD.

És coordinador de la base de dades online Corpus Medicorum Catalanorum (MedCat) [amb Lluís Cifuentes]. També coordina el web FalconAr [amb Ricardo M. Olmos de León]. 

És membre de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), de la Universitat de Barcelona.

Entre les seves publicacions destaquen les monografies Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410) (Madrid, 2005), La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval (Catarroja, 2009), Una ciutat medieval en cerca de la salut (Xàtiva, 1250-1510) (Catarroja-Xàtiva, 2019), i  L'Hospital, la dona i el capellà. Sant Andreu de Mallorca (1230-1445) (Catarroja-Palma, 2022). Ha col·laborat en diverses edicions de documentació medieval valenciana, sobre pintors del gòtic (dir. per Lluïsa Tolosa, Ximo Company i Joan Aliaga i coord. per Ferran Garcia-Oliver, projecte de la Universitat Politècnica de València) i processos judicials (dir. per Enric Guinot, projecte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i Universitat de València). Actualment, treballa en la presència de la medicina en les corts de justícia medievals i modernes del regne de València; l'estudi d'alguns hospitals medievals, en els sermons de sant Vicent Ferrer, així com en la biografia d'alguns metges del segle XV i XVI (en col·laboració amb Mariluz López Terrada, CSIC, València).

 

Línies de recerca

 • La pràctica de la medicina i de la menescalia a la Corona d'Aragó durant la Baixa Edat Mitjana
 • Els models assistencials en diversos municipis valencians medievals
 • Estudi sociològic del practicants de la medicina medievals a partir de prosopografies
 • La medicina en la literatura catalana medieval
 • Els professionals de la medicina com experts en els tribunals de justícia
 • Els estudis d'història de la medicina a la València contemporània (en particular, Josep Rodrigo Pertegàs)

 

Publicacions

1. Llibres

 1. El naixement d'una vila rural valenciana: Cocentaina (1245-1304), València, Universitat de València - Ajuntament de Cocentaina, 2003, 252 pp. ISBN 84-370-5502-4
 2. Els professionals de la medicina (fisics, cirurgians, apotecaris, barbers i menescals) a la Corona d'Aragó després de la Pesta Negra (1350-1410): Activitat econòmica, politica i social, Ann Arbor, ProQuest Dissertations Publishing, 2002. U607517.
 3. Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410), Madrid, CSIC (Estudios sobre la Ciencia, 36), 2005, 702 pp. ISBN 978-84-00-08353-3
 4. La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval, Catarroja, Afers (Recerca i pensament, 49), 2009, 254 pp. ISBN 978-84-92542-04-8. Ressenyes: Anuario de Estudios Medievales, 41/2 (2011), 951-953
 5. Medicina per a un nou regne: el paper de la medicina i els seus practicants en la construcció del regne de València (s. XIII),Alzira, Bromera (Textures, 17), 2009, 240 pp. ISBN 9788498244458
 6. [introducció i edició] Biografies mèdiques, sanitat municipal, educació sanitària i epidèmies en la Ribera del Xúquer durant el segle XX, València, Publicacions de la Universitat de València, 2017. ISBN 9788491342311
 7. [Introducció i edició] Aproximació històrica a la Ribera del Xúquer, València, Publicacions de la Universitat de València, 2018. ISBN 9788491343127
 8. Una ciutat medieval en cerca de la salut (Xàtiva, 1250-1500), Catarroja-Xàtiva, Afers-Ajuntament de Xàtiva, 2019. ISBN 9788416260713. Ressenyes: RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterrania, 5/2 (2019), 199-201; Dynamis, 40/1 (2020), 237-241; "La Xàtiva medieval en cerca de la salut", Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 21 (2019-2020), 267-268.
 9. L'hospital, la dona i el capellà: Sant Andreu de Mallorca (1230-1445), Catarroja - Barcelona - Palma, Afers - Lleonard Muntaner (recerca i pensament, 106), 2022, 269 pp. ISBN: 978-84-18618-20-8. Ressenyes: Antònia Carré a Afers,  99 (2022), pp. 719-721. Fernando Serrano Larráyoz a Asclepio, 75(1) (2023). Pol Bridgewater a Dynamis, 42(2) (2022), 611-613. 
 10. [amb Xavier Ferragud] Entre daurats. El taller dels Porta: un obrador a Oliva durant el segle XX, Oliva Ajuntament d'Oliva, 2022.
 11. [amb José Ramón Bertomeu] Pensar la medicina amb la història. Homenatge a la professora María José Báguena Cervellera, València, Publicacions de la Universitat de València, 2023.
 12. [amb José Ramón Bertomeu] Entre verins. Crims i càstigs des de l'edat mitjana fins al present, Alzira, Bromera, 2023 (traducció de María Ferragud). Versió castellana: Entre venenos. Crímenes y castigos desde la Edad Media hasta el presente, València, Publicacions de la Universitat de València, 2023 (Sin fronteras). Ressenya: National Geographic, 242 (febrer 2024).

2. Edició de fonts

 1. Llibre de la Cort del Justícia de València, vol. 1 (1280-1282), ed. Enric Guinot, Maria Àngels Diéguez i Carmel Ferragud, València, Universitat de València - Acadèmia Valenciana de la Llengua (Fonts històriques valencianes, 38A: Sèrie Documents històrics valencians, 1A), 2008, 366 pp. ISBN 9788437072807
 2. Documents de la pintura valenciana medieval i moderna, vol. 3 (1401-1425), ed. Lluïsa Tolosa, Ximo Company i Joan Aliaga (dirs.) i Ferran Garcia-Oliver (coord.), amb la col·laboració de Carmel Ferragud, Vicent Olaso, Isidre Puig, Núria Ramon i Aureli Silvestre, València, Universitat de València (Fonts històriques valencianes, 48), 2011, 788 pp. ISBN: 978-84-370-8033-8
 3. [amb Aureliano Lairón, Josep Bernabeu i Ciprià Teodoro: introducció i edició] Enrique Badenes Gallach, La topografia mèdica d'Alzira de 1917, València, Institució Alfons el Magnànim (Estudis Comarcals, 7), 2017, LVI pp + 270 pp. ISBN 9788478227457

3. Capítols de llibre

 1. “Espai i economia agrària a Cocentaina 1245-1304”, dins Poble, terra, llengua: Cocentaina - El Comtat, Ajuntament de Cocentaina, 1998, pp. 25-39.
 2. [amb Lluís Cifuentes] “El cuidado de los animales y sus enfermedades”, dins Luis García Ballester (†), José Mª. López Piñero i José Luis Peset (coord.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, vol. 1 (Edad Media), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, pp. 915-926.
 3. “La medicina en la Xàtiva medieval”, dins Jorge Hermossilla (dir.), Història de Xàtiva, vol. 1 (Xàtiva en la Edad Media, ed. José María Cruselles i Vicent Pons), València, Síntesis, 2007, pp. 268-270.
 4. "La introducción de los practicantes de la medicina en los hospitales del reino de Valencia durante la Baja Edad Media", dins Teresa Huguet Termes, Pere Verdés Pijuan, Jon Arrizabalaga i Manuel Sánchez Martínez (eds.), Ciudad y hospital en el Occidente europeo (1300-1700), Lleida, Milenio, 2014, pp. 305-324.
 5. "Expert examinations of wounds in the criminal court or justice in Cocentaina (Kingdom of Valencia) during the Late Middle Ages", dins Wendy J. Turner i Sara M. Butler (eds.), Medicine and law in the Middle Ages, Leiden - Boston, Brill (Medieval Law and Its Practice, 17), 2014, pp. 108-132.
 6. "Wounds, amputations, and expert procedures in the city of Valencia in the early-fifteenth century", dins Larissa Tracy i Kelly DeVries (eds.), Wounds and Wound Repair in Medieval Culture, Leiden-Boston, Brill, 2015, pp. 233-252.
 7. "Barbers in the process of medicalizaton in the Crown of Aragon during the late Middle Ages", dins Flocel Sabaté (ed.), Medieval Urban Identity: Health, Economy and Regulation, Newcastle, Cambridge Scholars, 2015, pp. 143-165.
 8. Les relacions entre els menescals sarraïns i cristians a la València baixmedieval”, dins Lluís Cifuentes, Roser Salicrú i Mercè Viladrich (eds.), Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Roma, Viella (IRCVM-Medieval Cultures, 3), 2015, pp. 329-340.
 9. "El coneixement expert dels cirurgians en els tribunals de justícia valencians. La pràctica de la dessospitació", dins Laurent Feller i Ana Rodríguez (eds.), Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. II. Savoirs, écritures, pratiques, Madrid, Casa de Velázquez, 2016, pp. 315-329.
 10. "A Multiple Poisoning in the city of Valencia: the Sanxo Calbó's Crime", dins Larissa Tracy (ed.), Medieval and Early Modern Murder, Woodbridge, The Boydell Press, 2018, 371-394. Ressenyes: Trevor Dean,  "Medieval and Early Modern Murder", English Studies, 100:6 (2019), 735-736, DOI: 10.1080/0013838X.2019.1642659; Ben Saltzman, Arthuriana, 29.3 (2019);  Danièle Cybulskie, "Murder by Poison: a Crime from 15th Century Valencia", Medievalists.net.
 11. [amb Carles Vela] "De l'apothecaire à la maison: la distribution des médicaments au Bas Moyen Âge à partir du cas de la maison nobiliaire des de Tous (Valence, 1446)", dins Philip Rieder i François Zanetti (eds.), Materia medica. Savoirs et usages des médicaments aux époques médiévales et modernes, Ginebra, Rayon Histoire de la Librairie Droz, 2018, pp. 87-104.
 12. "Els contractes de menescals en la vila d'Alzira durant la Baixa Edat Mitjana", dins Joan Català i Cebrià (ed.), Estudis sobre la història, la geografia i el patrimoni cultural de la Ribera del Xúquer, València, Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació [Estudis Comarcals, 9], 2018, pp. 175-196.
 13. [amb Frederic Aparisi] "Hospitals rurals a la València baixmedieval: el cas de l'hospital de Santa Llúcia d'Alzira", dins Josep M. Comelles, Antoni Conejo i  Josep Barceló-Prats (eds.), Imago civitatis. Hospitales y manicomios en Occidente, Tarragona-Barcelona, Universitat Rovira Virgili-Univarsitat de Barcelona, 2018, pp. 33-55 DOI: 10.17345/9788484246718.
 14. "Los espacios de la práctica médica en la Valencia bajomedieval", dins Concepción Villanueva Morte, Antonio Conejo da Pena i Raúl Villagrasa Elías (eds.), Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad (Estudios Historia), Saragossa, Institución Fernado el Católico, 2018, pp. 31-52.
 15. [amb Ricardo Olmos] "La cura de cavalls, gossos i ocells de caça a la Corona d'Aragó: entre la literatura específica i la seua assistència mèdica", dins Els animals a l'Edat Mitjana (Aurembiaix d'Urgell, 21), Lleida, Pagès, 2018, pp. 119-140.
 16. "Hiring Medical Practitioners during the Late Middle Ages and the Early Modern Period in Algemesí (Kingdom of Valencia, Crown of Aragon)", dins Marie Bolton, Patrick Fournier i Claude Grimmer (eds.), Medicine et santé dans les campagnes : Approches historiques et enjeux contemporaines, Brusel·les, Peter Lang, 2019, 43-60. Ressenya: Isabelle Renaudet, a Histoire, médécine et santé, 17 (2020), pp. 179-182 https://doi.org/10.4000/hms.4244.
 17. "Injuries, Amputation and Disability in the Middle Ages", dins (Arc Humanities Press, ed.; Wendy Turner, ed) The Encyclopedia of the Global Middle Ages [Bloomsbury Medieval Studies], Bloomsbury, 2019. DOI: 10.5040/9781350990005.0023
 18. "Unfamiliar Faces: the Identification of Corpses in Late Medieval Valencia", dins Francesco Paolo de Ceglia (ed.), The Body of Evidence. Corpses and Proofs in Early Modern European Medicine (Medieval and Early Modern Philosophy and Science, 30), Leiden-Boston, Brill, 2020, 53-70. Ressenya: Katherine D. Watson, a Centaurus, 63/3 (2020), pp. 604-606 http://10.1111/1600-0498.12381
 19. "'Si col· malalt': la medicina en l'entorn dels ducs de Gandia", dins Ferran Garcia-Oliver (ed.), Una comunitat humana al llarg de la història: la Safor. Estudis dedicats a Vicent Olaso Cendra, Catarroja-Barcelona, Afers, 2020, pp.147-186. Ressenya: Carmel Ferragud, "Homenatge a Vicent Olaso: 'Una comunitat humana al llarg de la història: la Safor'", La Veu dels Llibres (7-11-2020) https://www.laveudelsllibres.cat/noticia/40960/homenatge-a-vicent-olaso-una-comunitat-humana-al-llarg-de-la-historia-la-safor
 20. "Joan Aznar, de médico del hospital a prohombre de Alzira (Reino de Valencia) a finales de la Edad Media", dins Vicent J. Escartí i Rafael Roca (eds.), En los márgenes de la historia: marginales y minorías, Saragossa, Pórtico, 2021, pp. 151-169.
 21. "'Pensar e custuhir malalts e infants se pertany mils a dones que ha hòmens': El paper de la dona en l'assistència mèdica domèstica en la Corona d'Aragó baixmedieval", dins Júlia Benavent (ed.), El Cuidado del Cuerpo de las Mujeres desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, València, Tirant lo Blanch, 2021, pp. 97-112.
 22. "Els esclaus, pacients i practicants de la medicina al regne de València durant la baixa edat mitjana", dins Fabienne P. Guillén i Roser Salicrú i Lluch (ed.), Ser y vivir esclavo: Identidad, aculturación y agency (mundos mediterráneos y atlánticos, siglos XIII-XVIII), Madrid, Casa de Velázquez, 2021, pp. 139-154.
 23. [amb María Luz López Terrada] "Antecedentes y fundación de los estudios de medicina", dins Josep L. Barona Vilar (dir.), La facultad de medicina de Valencia, València, Universitat de València, 2021, pp. 29-35. 
 24. [amb María Luz López Terrada] "Cambio y continuidad en el ejercicio de la medicina", dins Josep L. Barona Vilar (dir.), La facultad de medicina de Valencia, València, Universitat de València, 2021, pp. 39-46.
 25. [amb Àlvar Martínez Vidal] "Profesores y estudiantes", dins Josep L. Barona Vilar (dir.), La facultad de medicina de Valencia, València, Universitat de València, 2021, pp. 47-60.
 26. [amb Àlvar Martínez Vidal] "Crisis del galenismo y controversias médicas", dins Josep L. Barona Vilar (dir.), La facultad de medicina de Valencia, València, Universitat de València, 2021, pp. 91-100.
 27. "Los Esteve", dins Josep L. Barona Vilar (dir.), La facultad de medicina de Valencia, València, Universitat de València, 2021, pp. 55-57.
 28. [amb Carles Vela] "La medicalització dels hospitals de Barcelona a la baixa edat mitjana", dins Alfons Zarzoso i Josep Barceló-Prats (eds.), Barcelona Hospitalària: la ciutat i els seus hospitals, segles XIV- XXI, MUHBA, col·lecció Pòsits, Barcelona, en premsa.
 29. [amb Carme Llanes Domingo] "From de spiceshop to the painter's workshop: the apothecaries who supplied the materials for medieval painting in the Crown of Aragon", dins M. Luisa Vázquez de Agredos, Giovanni Cavallo i Rita Pagiotti (eds.), Drugs, colors and aromatics. Tradition and innovation in the materia medica of Italian Baroque: studies from the spezieria of Santa Maria della Scala, Rome, Sansepolcro, Aboca, 2021, pp. 41-62.
 30. "Millor dones que clergues: Sibil·la, una dona en la gestió i l’atenció mèdica de l’hospital de Sant Andreu de Mallorca (1342-1371)", Mariangela Rapetti i Andrea Pergola (eds.), Ospedali e assistenza nei territori della Corona d’Aragona Fonti archivistiche, archeologiche e artistiche, Morlachi Editore, Perugia, 2021, pp. 73-92.
 31. "Dos documents relatius a la vida i obra de Frandesc Eiximenis", dins Sadurní Martí i Xavier Renedo (eds.), Francesc Eiximenis. Vida, obra i transmissió, Documenta Universitaria (Univ. Girona) 2022, pp. 41-52.
 32. "La salut i l'assistència mèdica als convents valencians femenins de la Baixa Edat Mitjana", Anna Isabel Peirats Navarro (coord.), Isabel de Villena i l'espiritualitat europea tardomedieval, Tirant lo Blanch (Tirant humanidades), València, 2022, pp. 407-442.
 33. [amb Carles Vela] "L'atenció mèdica als hospitals barcelonins tardomedievals", dins  Alfons Zarzoso i Josep Barceló-Prats (eds.). Barcelona hospitalària. La ciutat i els seus hospitals, segles XIV-XX,  Barcelona,  Ajuntament de   Barcelona – Institut de Cultura – Museu d'Història de  Barcelona,  2023 (Col·lecció  Pòsits, 20), pp. 129-145.
 34. "Les barberies i la música a València en temps medievals", dins Carmel Ferragud i José Ramón Bertomeu (eds.), Pensar la medicina amb la història. Homenatge a la professora María José Báguena Cervellera, València, Publicacions de la Universitat de València, 2023, pp. 19-36.
 35. [amb María Luz López Terrada] "The Hospitals of the City of Valencia during the Middle Ages and the Renaissance: Academic Knowledge and Ideological Instrumentalisation", dins Antoni Conejo da Pena i Pol Bridgewater Mateu (eds.), The Medieval and Early Modern Hospital. A Physical and Symbolic Space, Roma, Viella, 2023, pp. 383-402. 

3. Articles

 1. “Alfabetització i ensenyament a Algemesí (1887-1930)”, Saitabi, 44 (1994), 205-226.
 2. “Pobresa i assistència a Algemesí (1875-1930)”, Al-Gezira, 10 (1997), 215-255.
 3. [amb Lluís Cifuentes] “El Libre de menescalia de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio, 51 (1999), 93-127.
 4. “La sociabilitat i el treball dels jueus a Cocentaina abans de la Pesta Negra”, Alberri, 15 (2002), 153-177.
 5. Organització social i atenció mèdica a la Cocentaina baixmedieval: el procés a Abrahim Abengalell (1318)”, Asclepio, 57 (2005), 3-24.
 6. Los oficios relacionados con la medicina durante la Baja Edad Media en la Corona de Aragón y su proyección social”, Anuario de Estudios Medievales, 37/1 (2007), 107-137.
 7. Metges, cirurgians, barbers i apotecaris: l'assistència mèdica a la València baixmedieval”, Mètode, 53 (2007), 49-57 [reimpr. en castellà: “Médicos, cirujanos, barberos y boticarios: la asistencia médica en la Valencia bajomedieval”, dins La mirada de la ciencia, Anuario de la revista Mètode, 2008, pp. 36-45].
 8. La atención médica doméstica practicada por mujeres en la Valencia bajomedieval”, Dynamis, 27 (2007), 133-155.
 9. La trista història del metge Lluís Alcanyís”, Mètode, 61 (2009), 22-30.
 10. "Els practicants de la medicina en la creació del regne de València (1238-1300)", Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 2/2 (2009), 61-85.
 11. Els barbers de la ciutat de València durant el segle XV a través dels llibres del justícia criminal”, Anuario de Estudios Medievales, 41/1 (2011), 31-57.
 12. La atención médica de los animales durante la Baja Edad Media en los reinos hispánicos”, Medievalismo, 21 [=Ciencia en la Edad Media, ed. Ricardo Córdoba de la Llave] (2011), 29-54.
 13. "El metge sota sospita: actuació mèdica en els testimonis pericials a ferits davant la cort del justícia criminal de la ciutat de València (1396)”, Recerques, 62 (2011), 69-94.
 14. [amb Ricardo M. Olmos de León] "La cetrería en los ejemplos, símiles y metáforas de san Vicente Ferrer", Anuario de Estudios Medievales, 42/1 (2012), 273-300.
 15. "La práctica de la medicina en una frontera: el establecimiento de un sistema asistencial en Alcoi y Cocentaina (Reino de Valencia) durante los siglos XIII y XIV", Mediterranean Chronicle, 2 (2012), 117-133.
 16. "Enfermar lejos de casa: la atención médica y veterinaria en los hostales de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media",Anuario de Estudios Medievales, 43/1 [=La cura de la salut més enllà dels professionals universitaris: actors, espais, pràctiques i sabers, ed. Carles Vela i Aulesa] (2013), 83-112.
 17. "The role of doctors in the slave trade during the fourteenth and fifteenth centuries within the kingdom of Valencia (Crown of Aragon)", Bulletin of the History of Medicine, 87/2 (2013), 143-169.
 18. "La médecine en milieu rural dans la Couronne d'Aragon au Moyen Âge", Etudes Roussillonnaises, 26 [=Savoirs des campagnes: Catalogne, Languedoc, Provence (XIIe-XVIIIe siècles), ed. Catherine Verna i Pere Benito] (2013-2014), 15-22.
 19. "Medicina i religió a la Baixa Edat Mitjana: rerefons mèdic de les pràctiques penitencials en els sermons de sant Vicent Ferrer", Scripta, 3 (2014), 27-45.
 20. "Religiositat i medicina a la València medieval: la troballa del cos incorrupte d'Angelina Bertran (1447)", Svmma, 5 (2015), 51-71.
 21. [amb Juan Vicente García-Marsilla] "The great fire of medieval Valencia (1447)", Urban History, 42 (2015).
 22. [amb Marialuz López Terrada] coordinador del dossier "Ciència i medicina a la València foral" (Afers, 82), 2015.
 23. [amb Marialuz López Terrada] "La història de la ciència i de la medicina valencianes", Afers, 82 [=Ciència i medicina a la València foral] (2015), 395-408.
 24. [amb José Ramón Bertomeu] "Mirades sobre l'alquímia a la València baixmedieval: un procés judicial sobre la producció de l'or potable (1440-1445)", Afers, 82 [=Ciència i medicina a la València foral] (2015), 421-446.
 25. "Los peritajes médicos en la Valencia bajomedieval: los casos de envenenamiento", Dynamis, 36/1 (2016), 119-141.
 26. [amb Marialuz López Terrada] "El culte al document. L'historiador valencià Josep Rodrigo Pertegàs (1854-1930)", Afers, 86 (2017), 119-146.
 27. [amb Marialuz López Terrada] "Despejando las sospechas: informes médicos en los tribunales de justicia de la comarca de la Ribera del Júcar (ss. XVI-XVII)", Dynamis, 38/1 (2018), 65-86.
 28. "El predicador i la lepra: Malaltia i moral en els sermons de sant Vicent Ferrer", Afers, 90/91 [=Vicent J. Escartí (ed.), Sant Vicent Ferrer en els 600 anys de la seua mort] (2018), 325-352.
 29. "La enfermedad y la práctica médica en los sermones de san Vicente Ferrer", ehumanista, 39 (2018), 1-11.
 30. "Bartomeu de Tresbens, físic i astròleg del rei Pere el Cerimoniós i l’infant Joan: entre el servei a la corona i al municipi", Asclepio, 70/2 (2018). DOI: https://doi.org/10.3989/asclepio.2018.11
 31. "De la aljama a la corte: aproximación biográfica del médico converso Pere Pintor (ca. 1423-1508)", Sefarad, 78/2 (2018), 329-365. DOI:  https://doi.org/10.3989/sefarad.018.0011
 32. [amb Sebastià Giralt] "Bartomeu de Tresbens, metges i astròleg de Pere el Cerimoniós: aproximació biogràfica i diplomatari", Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 6 (2019), 113-163.
 33. [amb Guillem Roca] "El cos de la dona maltractada sota l’escrutini mèdic: els casos de València i Lleida en la baixa edat mitjana", Scripta, 16 (2020), 320-342.
 34. Los albéitares de Barcelona durante el siglo XIV: aprendizaje del oficio y relaciones sociales en el obrador de Jaume de Montserrat (FL. 1370 - 1386)”, Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 28/1 (2020), 197-242.
 35. [amb Ricardo M. Olmos de León], "Cetrería en el Mediterráneo: intercambios materiales y culturales entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media", Hesperia. Culturas del Mediterráneo, 23 [especial EAU II] (abril 2021), 81-102.
 36. [amb Ricardo M. Olmos de León], "Galenisme i medicaments en els sermons de sant Vicent Ferrer", Specula, 1 (2021), 211-240.
 37. [amb Ricardo M. Olmos de León], "El Llibre de cetreria del vescomte de Rocabertí", Scripta, 17 (2021), 237-279. DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20914
 38. [amb Ricardo M. Olmos de León], "Galiana: història d'un falcó", Scripta, 17 (2021), 413-461. DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20918
 39. "Découvrir l’imposteur : expertises dans la prison de Valence au milieu du xve siècle", Histoire, médecine et santé, 18 (2020), 54-62. DOI: https://doi.org/10.4000/hms.3105
 40. [amb Francisco González Sala i Julia Osca-Lluch], "Análisis de la producción y colaboración interinstitucional en la psicología española desde una perspectiva de género entre 1970 y 1989", Revista de Historia de la Psicología, 43/1 (2022), 2-10.
 41. [amb Fernando Serrano Larráyoz] "Estrategias y actitudes ante la enfermedad en la España del Renacimiento: el caso de Juan Rena (†1539)", Anuario de Estudios Medievales, 52/2 (2022, 917-944. 

5. Congressos

 1. [amb Lluís Cifuentes i Luis García Ballester] "Els menescals i l'art de la menescalia a la Corona d'Aragó durant la Baixa Edat Mitjana", dins Història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans. IV Col·loqui d'història agrària (maig del 1997). Actes, Barcelona, Centre d'Estudis Històrics Internacionals-Universitat de Barcelona, 1999, pp. 75-98.
 2. [amb Lluís Cifuentes] “De Nàpols a València: el Libre de la menescalia de Manuel Dies, majordom d'Alfons el Magnànim”, dins XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona: la Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo... (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), vol. 2, Nàpols, Paparo Edizioni, 2000, pp. 1321-1333.
 3. “Medicina popular i curanderisme al País Valencià a través de la història”, dins V Jornades de Guadassuar: llengua i tradició, Guadassuar, Ajuntament de Guadassuar, 2005, pp. 45-56.
 4. “La salut i l'assistència mèdica dels camperols i dels seus animals al País Valencià durant la Baixa Edat Mitjana”, dins Jordi Bolòs, Antonieta Jarné i Enric Vicedo (eds.), Condicions de vida al món rural: cinquè congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 2006, pp. 131-150.
 5. “Medicina i societat a Alzira durant la Baixa Edat Mitjana”, dins X Assemblea d'Història de la Ribera . Antella, 5, 6 i 7 de novembre de 2004, Ajuntament d'Antella, 2006, pp. 89-102.
 6. [amb María Luz López Terrada] “La intervenció dels experts en medicina en els tribunals de justícia moderns. Els casos d'Alzira i Albalat en els segles XVI i XVII”, dins Salvador Vercher (ed.), Actes de l'XI Assemblea d'Història de la Ribera (Corbera, 10, 11 i 12 de novembre de 2006): volum miscel·lani, 2008, pp. 241-254.
 7. “La difusión de los conocimientos médicos en la Baja Edad Media a través de los sermones de San Vicente Ferrer”, dins Mª. Isabel Porras Gallo et al. (eds.), La transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica [XV Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (Ciudad Real, 15-18 de junio de 2011)], Ciudad Real, SEHM - Facultad de Medicina de la UCLM, 2011, pp. 461-466.
 8. "La albeitería y los albéitares en Valencia durante la Baja Edad Media", dins M. Cinta Mañé Seró (ed.), XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de historia de la veterinaria: libro de actas (Valencia, 24, 25 y 26 de noviembre de 2011), Madrid, Asociación Española de Historia de la Veterinaria, 2013, pp. 47-67. [publ. electrónica]
 9. "Els practicants de la medicina a Alzira durant la baixa Edat Mitjana (1355-1464): activitat econòmica, política i social", dins Salvador Comes i Hernández i Raül Añó Bressó (eds.), De la paraula a la sociabilitat: Associacionisme i moviment obrer a la Ribera del Xúquer [Actes de la XIV Assemblea d'Història de la Ribera], Alginet, Ajuntament d'Alginet, 2016, pp. 45-60.
 10. [amb Guillem Roca] "El cos de la dona maltractada, sota l’escrutini mèdic: els casos de València i Lleida en la baixa edat mitjana", dins Proscrits, marginats i minories a la Corona d'Aragó (ss. XV-XVIII). Textos i vídeos [15 d'octubre de 2020]. 
 11. "Los practicantes de la medicina como expertos en la Corona de Aragón tardomedieval: su actuación en el ámbito privado nobiliario", dins Ignacio Suay Matallana, Carmel Ferragud, Josep L. Barona i José Ramón Bertomeu (coord.), Ciencia, medicina y ley [XVIII Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (Valencia, 15-17 de julio de 2022)], València, SEHM, 2022, pp. 16-19.

6. Ressenyes

 1. [Ressenya de:] Taller d'Història, 2 (1993). Espai Obert, 1 (1994), 145-146.
 2. [Ressenya de:] Ferran Garcia-Oliver, Cistercencs del País Valencià: el monestir de Valldigna (1298-1530), València, Tres i Quatre, 1998. Revista d'Història Medieval, 9 (1998), 334-338.
 3. [Ressenya de:] Luis García Ballester, La búsqueda de la salud: sanadores y enfermos en la España medieval, Barcelona, Península, 2001. Revista d'Història Medieval, 12 (2001-2002), 438-444.
 4. [Ressenya de:] Fernando Serrano Larráyoz, Medicina y enfermedad en la Corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004. Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), 1106-1109.
 5. [Ressenya de:] Joan Vernet i Ramon Parés (dirs.), La ciència en la història dels Països Catalans, vol. 1 (Dels àrabs al Renaixement, ed. Julio Samsó), València, Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València, 2004. L'Espill, 21 (2006), 185-191.
 6. Ressenya de:] Jon Arrizabalaga (ed.), Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics), 2008. Mètode, 61 (2009).
 7. [Ressenya de:] Carles Vela i Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona a la Baixa Edat Mitjna: testaments, família i sociabilitat, 2 vols., Barcelona, Fundació Noguera, 2007. Anuario de Estudios Medievales, 41/1 (2011), 521-523.
 8. [Ressenya de:] Antònia Carré (ed.), Girolamo Manfredi, «Libro llamado el porqué» de Girolamo Manfredi: régimen de salud y tratado de fisiognomonía. Traducción castellana de Pedro de Ribas (1567), San Millán de la Cogolla, CiLengua, 2009. Anuario de Estudios Medievales, 41/2 (2011), 961-962.
 9. [Ressenya de:] Ferran Garcia-Oliver, Ausiàs Marc, València, Universitat de València, 2009. Recerques, 61 (2010), 139-141.
 10. [Ressenya de:] Lluís Cifuentes i Comamala i Ricardo Córdoba de la Llave, Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero, Barcelona, CSIC, 2011. Summa, 1/1 (2013), 56-58.
 11. "Una història del pensament biològic a través de Lucreci". [Ressenya de:] Martí Domínguez, El somni de Lucreci: una història de la llibertat del pensament, Barcelona, Proa, 2013. L'Espill, 45 (2013-2014), 233-237.
 12. [Ressenya de:] Fernando Serrano Larráyoz, Léxico médico y farmacológico en lengua vulgar y latina de la documentación cortesana (siglos XIV-XV), Arre (Navarra), Pamiela, 303 pp. (Universitas; 3). Anuario de Estudios Medievales, 46/1 (2016), 486.
 13. [Ressenya de:] Lindsey Fitzharris, De matasanos a cirujanos. Joseph Lister y la revolución que transformó el truculento mundo de la medicina victoriana, Barcelona, Debate, 2018. Mètode, 99 (Tardor, 2018), 101.
 14. [Ressenya de:] Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat per al rei d’Aragó. Aforismes de la memòria, ed. Antònia Carré, Barcelona,Edicions de la Universitat de Barcelona. Mot So Razo, 17 (2018), 82-85.
 15. [Ressenya de:] Arnau de Vilanova, Speculum medicine, edició i estudi a cura de Michael R. McVaugh, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, Fundació Noguera, Pagès editors, 2018; «Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia» XIII. Llengua& Literatura, 30 (2020), 193-196.
 16. 'Ignis, furca, aurum', una lluita absurda contra un enemic invisible, ressenya de: Carlo M. Cipolla, Cristofano i la pesta, Catarroja, Afers, 2013. La Veu dels Llibres [Nosaltres la Veu. Publicació de reflexió i activisme del País Valencià], 16 de maig de 2020.
 17. [Ressenya de:] Arnau de Vilanova, Interpretatio de visionibus in somniis dominorum Iacobi Secundi, regis Aragonum, et Friderici Tertii, regis Siciliae, eius fratris, a cura de Jaume Mensa i Valls, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, 2019; «Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO)» xiv. Llengua & Literatura, 31 (2021), 169-172.
 18. [Ressenya de:] Laurence Moulinier-Brogi i Marilyn Nicoud (eds), Écritures médicales. Discours et genres, de la tradition antique à l’époque moderne, Lyon-Avignon, CIHAM Éditions, 2019. Dynamis, 40/2 (2020), 517-519.
 19. [Ressenya de:] Ferran Garcia-Oliver, Els murs fràgils dels calls. Jueus i jueves dels Països Catalans, Catarroja/Palma, Afers/Lleonard Muntaner, 2019. Revista de Catalunya, 310 (2020), 271-222.
 20. "Homenatge a Vicent Olaso: 'Una comunitat humana al llarg de la història: la Safor'" [ressenya de:] Ferran Garcia-Oliver (ed.), Una comunitat humana al llarg de la història: la Safor. Estudis dedicats a Vicent Olaso Cendra, Catarroja-Barcelona, Afers, 2020.  La Veu dels Llibres (7-11-2020).
 21. "Ocells rapinyaires, entre la terapèutica i la cinegètica" [ressenya de:] Helen Macdonald, F de Falcó, Àtic dels Llibres, 2016. La Veu dels Llibres (9-10-2021).
 22. [Ressenya de:] Maria Antònia Martí Escayol, Santiago Gorostiza i Xavier Cazeneuve (coords.), El llibre de les fonts. Aigua, clima i societat a la Barcelona del segle XVII, Barcelona/Catarroja, Afers, 2022. La Veu dels Llibres (8-04-2023).
 23. [Ressenya de:] Enric Olivares i Oreto Trescolí, Els guerrers de la festa. La dansa dels tornejants en la tradició valenciana, València, Alfons el Magnànim, 2023. La Veu dels Llibres (22-04-2023).
 24. [Ressenya de:] Savonarola, Michele, De balneis et termis Ytalię. edición crítica y estudio de Sergio Pasalodos Requejo, Sismel, Edizioni dell Galluzzo, 2022, 766 pp. [ISBN: 978-88-9290-173-5]. Asclepio, 75/2 (2023).
 25. [Ressenya de:] J. Mensa, S. Giralt, J. Arrizabalaga i J. de Puig (ed.) (2023), La recepció de l’obra d’Arnau de Vilanova. Actes de la IV Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans / Universitat Autònoma de Barcelona / Ateneu Universitari Sant Pacià, 348 p. ISBN: 978-84-996569-3-9. Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 16 (2023).347-350.
 26. [Ressenya de:] Guillem Roca Cabau. Les olors de la Lleida medieval. Salubritat i salut pública entre els segles XIII i XIX. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida; 2023. 228 p. ISBN 9788491444152. Dynamis, 43/2 (2023), 616-620.

7. Difusió

 1. [amb Lluís Cifuentes] “Perfil d'urgència: Lluís Garcia Ballester”, El Temps, 857 (2000) [Suplement El Temps d'Història, p. XVI].
 2. “El Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència”, dins Joan Aliaga, Ximo Company i Vicent Pons (eds.), La llum de les imatges - Lux Mundi (Xàtiva, 2007): exposició, vol. 1 (Libro de estudios), València, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 190-191.
 3. La pràctica de la medicina i la menescalia pels mudèjars i els moriscos del regne de València”, dins Rafael Benítez Sanchez-Blanco, Juan Vicente García Marsilla i Norberto Piqueras Sánchez (eds.), Entre terra i fe: els musulmans al regne cristià de València (1238-1369), València, Universitat de València - Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009, pp. 325-340.
 4. "L'art de la menescalia i els seus practicants a la Baixa Edat MItjana", Temes de Sciència.cat, 1-II-2011 [versió espanyola a Información Veterinaria, març 2012, pp. 26-28].
 5. Médicos de la Edad Media, entrevista al programa La mecánica del caracol de Radio Euskadi (12-VII-2011).
 6. [amb Mariluz López Terrada] "Pere Jaume Esteve", La Veu del País Valencià (22-X-2015).
 7. [amb Mariluz López Terrada] "La fundació de l'estudi General de València", La Veu del País Valencià (1-III-2017).
 8. [amb Mariluz López Terrada] "L'hospital General de València en els seus primers temps", La Veu del País Valencià (1-XII-2016).
 9. [Participació en:] Estèvia, la panacea dolça, documental del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la UV i de l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (amb la col·laboració del TAU de la UV).
 10. "La pràctica de la medicina a Cocentaina durant la Baixa Edat Mitjana", dins Cocentaina, arqueología y museo: museos municipales en el MARQ [catàleg de l'exposició Cocentaina, arqueología y museo, celebrada al Museu Arqueològic d'Alacant (octubre 2015-febrer 2016)], Alacant, MARQ, 2015, pp. 168-175.
 11. [Participació en:] Científics per l'estèvia, episodi del programa Estrictament confidencial, de Ràdio Klara (17-XII-2015).
 12. [Participació en:] Hoy por hoy Locos por Valencia, programa de Radio Valencia (28-I-2016).
 13. "Josep Rodrigo Pertegàs (1854-1930)", Homenatges [de Sciència.cat], 2017.
 14. "Jaume I i el paper de la medicina en el regne de València", El cant del gall, Alzira, Falla La Gallera, 2018, 239-242.
 15. "El metge prohom, Joan Aznar, i l'hospital de Santa Llúcia", Algezira Xúcar, 1 (2018), 29-32.
 16. [Participació en:] "Medicina medieval y cuidados animales", entrevista del programa La linterna de Diógenes, d'Irola Irratia, 2019.
 17. [Participació en:] "La maternitat", taula rodona del programa Al ras, d'À punt, 2019.
 18. [Assessorament històric:] "Sermones in viam. Música en el camí de sant Vicent Ferrer (1350-1419)", programació de mà concert música medieval agrupació Mediterrània consort, dir. David Antich, 2019.
 19. "Morir en tiempos de epidemia", Bloc Epidemias y salud global. Reflexiones desde la Historia, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020.
 20. "De ayer a hoy. El comportamiento de los sanitarios en tiempos de epidemia", Bloc Epidemias y salud globañ. Reflexiones desde la Historia, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020.
 21. Entrevista a En temps de covid, Bloc de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 13 de maig de 2020.
 22. [Amb María José Báguena i Enrique Perdiguero; Xerrada divulgativa] Les pandèmies abans del coronavirus. Tres visions històriques, CEFIRE (València, 26 de maig de 2020)
 23. "De ayer a hoy. El comportamiento de los sanitarios en tiempos de pandemia", dins Ricardo Campos, Enrique Perdiguero-Gil, Eduardo Bueno Vergara (eds.), Cuarenta historias para una cuarentena. Reflexiones históricas sobre epidemias y salud  global, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020, 31-35. Versions: "El deber o la vida: médicos que huían de las epidemias", Blogs Público [Otras Miradas]; "El deber o la vida: médicos medievales que huían de las epidemias", The Conversation, 11 d'octubre de 2020) 
 24. "Morir en tiempos de pandemia", dins Ricardo Campos, Enrique Perdiguero-Gil, Eduardo Bueno Vergara (eds.), Cuarenta historias para una cuarentena. Reflexiones históricas sobre epidemias y salud  global, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020, 36-41.
 25. "Serveis públics i professions liberals: l'assistència mèdica i l'ensenyament escolar", dins Ester Alba Pagán i Aureliano J. Lairón Pla (dirs.), Història d'Alzira des de la Prehistòria fins a l'actualitat, Universitat de València-Ajuntament d'Alzira, València-Alzira, 2020, 370-376.
 26. Diverses entrades a: CURSO MOOC de introducción a la historia de la ciencia, la tecnología y la medicina, València, Institut López Piñero, 2017.
 27. Diverses entrades a: Saberes en acción. Scilogs "Investigación y Ciencia". Una nueva historia de la ciencia, la tecnología y la medicina. 2020.
 28. Entrevista al programa «Al dia Mallorca» d'IB3 (1-02-2022).
 29. Programa de TV sobre l'epidèmia de pesta de 1647-1648. De Cotes a Padrines. Una història d'Algemesi. Berca TV. 2022.
 30. [Entrevista] Programa "Más de uno", amb Carlos Alsina, secció "Aparici en órbita" (Claudio Galeno, el médico de los 15 siglos), d'Onda Cero Radio (14-07-2022).
 31. [amb Ricardo M. Olmos de León] "La falconeria. Un deport a la Corona d'Aragó", Caramella. Revista de música i cultura popular, 46 (2022), 37-39.
 32. "Francisco Franco, metge humanista del Renaixement. La difusió del beure fred", Papers de la Costera, 19 (2022), 25-32.
 33. [Col·laboració] Programa "Pròxima parada", amb Marina Perelló ("Higiene al llarg de la història: sempre ens hem llavat?"), A Punt ràdio (26-09-2023).
 34. [Col·laboració] Programa "Desmontado la gran epidemia", amb Boris Izaguirre, La Sexta (18-10-2023).
 35. [Entrevista sobre el llibre Pensar la medicina amb la història. Homenatge a María José Báguena Cervellera] Programa "El rall", À punt ràdio (22-11-2023).
 36. [Col·laboració] Programa de TV sobre els metges d'Algemesí d'època medieval i moderna. De Cotes a Pardines. Una història d'Algemesí. Berca TV. 2024.
 37. [Col·laboració] Programa de TVE 1 [la historia de la farmacia en València] Informativo 1 Comunitat Valenciana a les 14:00 i en Informativo 2 Comunitat Valenciana a les 15:50. RTVEplay (7-02-2024).  
 38. [Col·laboració] sobre la "pesta" i la fosa de Nuremberg. Programa "La linterna", amb Ángel Expósito, Cadena COPE (13-03-2024).
 39. "La peste negra, una plaga que asoló la cristiandad", National Geographic. Historia, 244 (abril 2024), 80-95.

8. Didàctica de les ciències socials

 1. “El col·legi Cervantes (1904-1974)”, dins 25 anys d'una il·lusió: C.P. Cervantes. 1974-1999, Algemesí, 1999, pp. 14-20.
 2. [diversos autors] Llibre de Text de Segon d'ESO Ciències Socials: Geografia i Història del Projecte Gea-Clio, València, Nau Llibres, 2003 (edició bilingüe castellà/valencià).
 3. [amb Josep Ciscar, Alejandro Roig, Cristina Sapiña, Xosé M. Souto i Santos Ramírez] “Una visió crítica de les ciències socials: el Projecte Gea-Clio”, dins Espacio público educativo y enseñanza de las ciencias sociales: X Encuentro de Profesores de Fedicaria, València, Nau Llibres, 2005, pp. 145-147.
 4. “La interpretació de la història: el cas del monestir de Santa Maria de Valldigna”, dins Xosé M. Souto González (coord.), Itinerarios educativos y actividades escolares, Valencia, L'Ullal Edicions - Federació d'ensenyament de COO-PV (Eines d'Innovació Educativa, 10), 2007, pp. 31-44.
 5. “Un exemple d'eixida didàctica: la ruta l'Orxa-Vilallonga (l'Estret de l'Orxa o Barranc de l'Infern)”, dins Xosé M. Souto González (coord.), Itinerarios educativos y actividades escolares, Valencia, L'Ullal Edicions - Federació d'ensenyament de COO-PV (Eines d'Innovació Educativa, 10), 2007, pp. 91-104.
 6. [amb Noèlia Montrull] “L'educació ambiental com a via de promoció de la salut: l'experiència del col·legi Maria Auxiliadora d'Algemesí”, dins Actes de les II Jornades d'educació per a la salut a la Ribera (Alzira, 19-21 de febrer de 2007), Alzira, 2008, pp. 81-100.

9. Altres publicacions

 1. [amb Enric Olivares] Temps de casinos: el Casino Lliberal d'Algemesí, de la Restauració borbònica a l'actualitat (1875-2007), Ajuntament d'Algemesí, 2007, 105 pp. DL V-1769-2007
 2. "Els inicis de la música organística a Algemesí", dins Rafael López Andrada (ed.), La música a la Ribera del Xúquer: actes de la XV Assemblea d'Història de la Ribera (Benimodo, 2012), Benimodo, Ajuntament de Benimodo, 2014, pp. 443-456.
 3. La terra dels homes íntegres, Algemesí, Algemesí Solidari - Publicam, 2015.
 4. [amb Antonio Vidal, José Ramon Bertomeu i Rut Lucas] Documentación y metodología en Ciencias de la Salud, València, Nau Llibres, 2017, 280 pp. ISBN 9788416926428
 5. [amb Rut Lucas, Antonio Vidal, Juan C. Valderrama i Mar Cuenca]  "Actualización y adaptación a la docencia híbrida de la asignatura Documentación y Metodología Científica del Grado en Farmacia", Congreso In-Red (VI Congreso de Innovación Educativa y Educación en Red), Universitat Politècnica de València, 2021, pp. 1387-1401. Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2021.2021.13719
 6. [amb Chiara Machí, Rocio Martí, Laura Andrés, Marisa Guillén, Teresa Garrigues, Marisa Ferrándiz y Jesús Blesa] "Metodología Aprendizaje-Servicio adaptada al confinamiento por COVID-19: Utilización en la prevención de adicciones", Congreso In-Red (VI Congreso de Innovación Educativa y Educación en Red), Universitat Politècnica de València, 2021, pp. 1070-1080. Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2021.2021.13727
 7. [amb Jesús Blesa, Javier Pereda, Marisa Ferrándiz, Teresa Garrigues i Marisa Guillén] "Emprendimiento Social en Ciencias de la Salud: Creación del Aula ApSSalud en la Facultad de Farmacia de la Universitat de València", Congreso In-Red (VI Congreso de Innovación Educativa y Educación en Red), Universitat Politècnica de València, 2021, pp. 1081-1092. Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2021.2021.13732
 8. [amb Maria Rosa Massa, eds.] Actes de la XVII Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament "Antoni Quintana i Marí",  Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2021 [recurs electrònic].DOI: 10.2436/10.2006.04.1
 9. "Perspectiva histórica del niño en la familia y en la sociedad: El mundo perinatal entre la Baja Edad Media y el final del Antiguo Régimen (ss. XIII-XVIII)", dins Pascual Palau Subiela (dir.), Manual de Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, València, ASMI Editorial, 2021, vol. 1, pp. 13-24.
 10. [amb Rut Lucas-Domínguez, Mar Cuenca-Lorente, Juan Carlos Valderrama Zurián i Antonio Vical-Infer]  "Un baño de realidad para el alumnado del Grado en Farmacia: metodologías activas y ODS en la asignatura 'Documentación y Metodología Científica", dins VIII Jornada d'Innovació educativa. La transferència de la innovació educativa: oportunitat per a generar aprenentatges i consolidar el currículum [11 de juliol de 2022, Jardí Botànic, València], València, Universitat de València, 2022, pp. 154-156.
 11. "Sanadores entre la Edad Media y el Barroco", dins Josep L. Barona (coord.), Manual de Historia de la Medicina, València, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 545-562. 
 12. [amb Maria Rosa Massa, eds.] Actes de la XIX Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament "Antoni Quintana i Marí", Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2023 [recurs electrònic].DOI: ISBN978-84-9965-708-0.
 13. [amb Judit Gil-Farrero, CF i José Ramón Bertomeu Sánchez] "Sabers en acció: una nova història de la ciència, la medicina i la tecnologia", dins Actes de la XIX Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament "Antoni Quintana i Marí", Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2023, pp. 49-54 [recurs electrònic]. DOI: 10.2436/10.2006.05.7
 14. [amb Gabriel Ensenyat Pujol] An operation in the eyes of Jordi, an enslaved Turkish man from Majorca (1471), Medicine and the Making of Race (MMOR), Kings's College (Londres), 9 d'octubre de 2023. 

10. Premis

 1. XIXé Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòries i Estudis Històrics. Fundació Congrés de Cultura Catalana (Barcelona, 2002).
 2. Pemio Hernández Morejón 2002. Sociedad Española de Historia de la Medicina (Madrid, 2002).
 3. Premi Senyera d’Investigacions Històriques. Ajuntament de València (València, 2004).
 4. X Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta (Alzira, 2008).
 5. I Premio Amigos de la Historia Veterinaria. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (Madrid, 2020). Ex aequo.
 6. [amb José Ramón Bertomeu Sánchez] Finalista del XXVIII Premi Europeu de Divulgació científica "Estudi General" (Alzira, 2022).

11. Tesis doctorals dirigides

 1. Ricardo M. Olmos de León, Los cuidados de las aves de caza. Estudio de la medicina de las aves a partir de los tratados castellanos de cetrería (siglos XIII-XVI), Tesi doctoral de la Universitat de València, 2016.
 2. [codirecció amb Àlvar Martínez Vidal] Juan José Sanchis Molina, La flebotomía en disputa. Una polémica entre dos escuelas médicas, Barcelona y Valencia, a finales del siglo XVI, Tesi doctoral de la Universitat de València, 2020.
 3. Jorge Vázquez Parra (codirecció amb Josep Casulleras, en curs).
 4. Javier Serna Box (codirecció amb Josep Simon, en curs).
 5. Francisco González Sala (codirecció amb Julia Osca, en curs).
 6. Ignacio Nebot (en curs).
 7. Andrea Martí (codirecció amb Juan Vicente García Marsilla, en curs).

 

 

 

31/01/2024