Vicent Bataller Grau

Universitat d'Alacant
Departament de Filologia Catalana

Arquitecte de la Generalitat Valenciana

Tècnic de promoció lingüística de la Generalitat Valenciana (en excedència)

Professor Associat

 

Línies de recerca

  • Dialectologia catalana
  • Ornitonímia
  • Ornitologia