Carles Vela Aulesa

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Projecte Ioculator seu mimus: Performing Music and Poetry in medieval Iberia (MiMus)

Investigador FBG (Fundació Bosch i Gimpera)

 

Doctorat

Doctor per la Universitat de Barcelona (Història Medieval), 2005

 

Línies de recerca

  • Les relacions socials, familiars i professionals en l’entorn urbà a la baixa edat mitjana a Barcelona (el cas dels especiers o apotecaris i dels candelers de cera)
  • Els testaments a la Barcelona baixmedieval
  • El dret municipal de Barcelona (ss. XIII-XVI)
  • L’assistència hospitalària a la Corona d'Aragó baixmedieval
  • Les relacions diplomàtiques internacionals de la Corona d'Aragó (ss. XII-XV)
  • El comerç al detall i el crèdit al consum a la Corona d'Aragó a la baixa edat mitjana