Stefano Rapisarda

Università di Catania
Dipartimento di Scienze Umanistiche
Ricercatore a tempo indeterminato - Professore Aggregato

 

Doctorat

Doctor per la Università di Catania (Lingüística i Literatura), 1996

 

Línies de recerca

  • Cultura llatina i romànica a l'Edat Mitjana occidental i a la primera Edat Moderna
  • Llengües i literatures romàniques
  • Textos científics, enciclopèdies, màgia i endevinació a l'Edat Mitjana i a la primera Edat Moderna
  • Encontres i desencontres entre cultures a la conca mediterrània: Andalusia, Sicília, Estats croats
  • Política i recerca a Europa entre la Guerra Francoprussiana i la Guerra Freda