La Fundació Noguera ha publicat l'obra Especiers i candelers a Barcelona a la baixa Edat Mitjana: testaments, família i sociabilitat, de Carles Vela Aulesa. És un extens i detallat estudi prosopogràfic dels apotecaris de la Barcelona baixmedieval, elaborat principalment a partir dels testaments atorgats pels individus d'aquest ofici i els seus familiars entre els anys 1300 i 1525.

Les Publicacions de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb les Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, publiquen una segona edició del volum La ciència en català a l'edat Mitjana i el Renaixement, de Lluís Cifuentes.

El 14 d'abril de 2006 s'inaugura el web Sciència.cat, que posa a la xarxa la informació i les recerques d'un equip interdisciplinari d'investigadors dels Països Catalans, Espanya, Itàlia i els Estats Units interessats en l'estudi de les obres i les traduccions catalanes de medicina, ciència i tècnica produïdes des de la darreria del segle XIII fins a l'inici del segle XVI, en les creades al context romànic immediat i en l'anàlisi del marc històric i cultural que les originà.