L'editorial Afers ha publicat l'estudi de Carmel Ferragud, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval. El 1364, un plet va enfrontar davant la cort del justícia civil de la ciutat de València un canvista i un menescal, aquest darrer acusat de negligència per una mala praxi.

Els dies 13-16 de maig se celebra, a la seu del Palau del Lloctinent de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el col·loqui internacional de l'IEMed "La presència catalana a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives", que ha estat coorganitzat per un equip de la Universitat de Barcelona i del 

El 28 d’abril de 2009, el Dr Josep Perarnau i Espelt, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, va rebre de mans del rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, el grau de doctor honoris causa, a proposta de la Facultat de Filologia i amb l'impuls de l'Aula Lul·liana de Barcelona. Va actuar com a padrina

MEDMED és una llista de correu creada el setembre de 2008 com a fórum d'intercomunicació d'investigadors d'arreu del món que s'interessen, sobretot des de la història i la filologia, per la medicina a l'Occident medieval (des de Galè fins a Vesal, des del Caucas i la mar Negra fins als Pirineus i l'Atlàntic, i sempre al nord de l'equador).

Bromera ha publicat l'estudi de Carmel Ferragud, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, Medicina per a un nou regne. El llibre exposa com, tot i el coneixement que es té de la figura del rei Jaume I el Conqueridor, poques vegades s’ha abordat el seu paper fonamental a l’hora d’instaurar les primeres polítiques sanitàries.

La Fundació Noguera ha publicat l'obra Especiers i candelers a Barcelona a la baixa Edat Mitjana: testaments, família i sociabilitat, de Carles Vela Aulesa. És un extens i detallat estudi prosopogràfic dels apotecaris de la Barcelona baixmedieval, elaborat principalment a partir dels testaments atorgats pels individus d'aquest ofici i els seus familiars entre els anys 1300 i 1525.

Les Publicacions de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb les Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, publiquen una segona edició del volum La ciència en català a l'edat Mitjana i el Renaixement, de Lluís Cifuentes.

El 14 d'abril de 2006 s'inaugura el web Sciència.cat, que posa a la xarxa la informació i les recerques d'un equip interdisciplinari d'investigadors dels Països Catalans, Espanya, Itàlia i els Estats Units interessats en l'estudi de les obres i les traduccions catalanes de medicina, ciència i tècnica produïdes des de la darreria del segle XIII fins a l'inici del segle XVI, en les creades al context romànic immediat i en l'anàlisi del marc històric i cultural que les originà.