Aprofitant l’avinentesa de l’Any Llull, la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, dedica la XIII Jornada a Ramon Llull, figura innovadora i introductora de lèxic en diferents branques del saber, és a dir, de terminologia.

Els dies 16, 17 i 18 de novembre de 2016 se celebra a Barcelona el congrés de clausura de l'Any Llull, commemoratiu del VIIè centenari de la mort de Ramon Llull. És organitzat per l'Aula Lul·liana de Barcelona conjuntament amb la Societat de Filosofia Medieval.

L'editorial Viella ha publicat Il tesoro di un povero: il Memoriale di Francesco Bentaccordi, fiorentino in Provenza (1400 ca), en una edició dirigida per Francesca Brambilla i Jérôme Hayez (Roma, 2016).

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca la XIV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que acull bianualment els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs de tots els historiadors de la ciència i de la tècnica que hi vulguin participar.

La prestigiosa Col·lecció Bernat Metge ha publicat un primer volum de l'Opus agriculturae ('Tractat d’agricultura') de Pal·ladi Rutili Taure Emilià (segle V), una obra agronòmica de referència durant l’Antiguitat tardana i l’Edat Mitjana, tant en llatí com en traducció a les llengües vernacles (entre les quals el català), que va resultar de gran utilitat perquè va ser la primera obra d’aquest t