Jornada 'La terminologia abans de la Terminologia: del segle XIII al XVII' (30 de novembre de 2016)

Aprofitant l’avinentesa de l’Any Llull, la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, dedica la XIII Jornada a Ramon Llull, figura innovadora i introductora de lèxic en diferents branques del saber, és a dir, de terminologia. Però no només vol dedicar-la a ell, sinó també a la creació terminològica que es feia en un període en què encara no es parlava de Terminologia com a disciplina: des de l’època lul·liana, l’Edat Mitjana, fins a l’Edat Moderna. Per aquest motiu, la Jornada es duu a terme en coorganització amb la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), també filial de l'IEC, i el grup de recerca SCIÈNCIA.CAT.

L'acte, conduït per Lluís Cifuentes, consta d'una conferència de Lola Badia (Universitat de Barcelona) sobre Ramon Llull i la terminologia, i de sengles comunicacions d'Antònia Carré (UOC i SCIÈNCIA.CAT), sobre l'impacte dels errors d'edició en els diccionaris històrics catalans, Raimon Sebastian (UB i SCIÈNCIA.CAT), sobre les fonts terminològiques emprades per Ferrer Saiol a l'hora de traduir al català l’Opus agriculturae de Pal·ladi, Lluís Gimeno Betí (UJI), sobre el manuscrit medieval de menescalia en català conservat a la Societat Castellonenca de Cultura, del qual en presenta una anàlisi lingüística, i Pere Montalat (Oficines Lexicogràfiques, IEC), sobre l’aportació del Gazophylacium catalano-latinum de Joan Lacavalleria a la terminologia catalana.