Nicolau López Espinasa ha guanyat el III Premi de Recerca Antoni de Capmany, atorgat pel Museu Marítim de Barcelona en el marc de l'Observatori Permanent de Cultura Marítima de la Mediterrània, pel seu treball final de màster (TFM) “

El grup de recerca SCIÈNCIA.CAT acull, durant els mesos de gener a juny de 2019, la investigadora italiana Ester Borsato.

2018 ha estat un any propici per a la història dels hospitals. S'ha publicat també el llibre col·lectiu «Imago civitatis»: hospitales y manicomios en Occidente (Univ. Rovira i Virgili - Univ. de Barcelona), editat per Josep M. Comelles (Univ. Rovira i Virgili), Antonio Conejo da Pena (Univ. de Barcelona) i Josep Barceló Prats (Univ. Rovira i Virgili). Agrupa tretze estudis d'un equip interdisciplinari d'investigadors fets des dels punts de vista històric, cultural i antropològic, i des de l'època baixmedieval fins als temps contemporanis.

S'acaba de publicar el volum d'estudis Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad (Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2018). La publicació ha estat edtada per Concepción Villanueva Morte (Univ. de Zaragoza), Antoni Conejo da Pena (Univ. de Barcelona) i Raúl Villagrasa-Elías (CSIC-Instituto de Historia). Conté vint-i-dues aportacions que estudien la institució hospitalària europea des dels seus orígens fins al segle XX, tot i que se centra sobretot en els últims segles de l'Edat Mitjana i en els de l'Edat Moderna.

Aquests dijous i divendres 17 i 18 de gener se celebren, al Museu d'Història de Barcelona, les primeres jornades Barcelona hospitalària sobre la història hospitalària i assistencial de la ciutat de Barcelona en la llarga durada (segles XIV al XVIII), amb la participació d'alguns membres

Aquest dijous 10 de gener de 2019 ha mort Josep Maria Sans Puig. Ara jubilat, havia estat bibliotecari (ajudant d'investigació) de la Institució Milà i Fontanals, el centre de recerca en humanitats del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Barcelona, que posseeix la biblioteca d'història i cultura medievals més important de Catalunya i on ens vam formar alguns membres de l'equip de Sciència.cat.

Bartomeu de Tresbens (fl. 1359-1375), el metge i astròleg de Pere III el Cerimoniós, el seu fill Joan (Joan I el Caçador) i les seves respectives esposes, ha estat objecte de quatre importants publicacions recents. Tresbens és el més important dels autors astrològics de l'àmbit catalanoaragonès i un dels més destacats de l'Europa medieval. Vegeu-ne el perfil biogràfic al registre Sciència.cat DB nom171.

El primer número del volum 71, corresponent a l'any 2017, de la revista Romance Philology (University of California, Berkeley) es dedica íntegrament a l'edició de la traducció castellana de 1515 del Compendium aromatariorum de Saladino d'Ascoli (principat de Tàrent, mitjan s.

La revista Romance Philology (University of California, Berkeley), en el segon número del seu volum 71, corresponent a l'any 2017, ha publicat el dossier monogràfic Medieval Medical Treatises: Transmission of Language and Practice.