Edició de l''Speculum medicine' d'Arnau de Vilanova

Image
avomo_speculum

En el marc de la col·lecció Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia (AVOMO), s'ha publicat l'edició crítica de l'Speculum medicine, l'obra mèdica més ambiciosa d'Arnau de Vilanova (c. 1240-1311), tant per l'extensió com pel fet de presentar una exposició completa de tota la medicina. L'edició del text llatí, feta a partir d'una selecció dels millors manuscrits, ha estat efectuada per Michael McVaugh, professor emèrit de la University of North Carolina, reconegut especialista en aquest vessant de la producció intel·lectual d'Arnau. Com en el cas dels altres volums de la col·lecció, el volum inclou un elaborat estudi introductori (en català i en anglès) que ofereix informació completa de l'obra i del seu context.

Arnau de Vilanova va escriure l'Speculum medicine durant l'última dècada de la seva vida, cap als anys 1306-1308. En paraules de l'editor, "es tracta d'una exposició de la teoria mèdica, dissenyada en línies generals a partir de l'estructura de la Isagoge de Johannitius, però dins d'aquesta estructura Arnau incorpora l'exposició de temes nous no considerats per la seva font, inclòs un extens tractat autònom sobre els complexionata que combina la informació clínica amb una subestructura teòrica basada en les doctrines de la filosofia natural coetània sobre la naturalesa de les mixtiones. Un indici de la cura amb què es va planejar el llibre és la freqüència de referències internes, tant a temes ja tractats anteriorment com a d'altres que encara hi han d'aparèixer. També s'hi fa ús d'un ampli ventall de literatura mèdica, de Galè i sobretot d'Avicenna, rarament citats literalment a partir dels seus propis textos, però sovint seguint-ne el fil de les argumentacions" (p. 18). "L'Speculum medicine compleix perfectament el que promet el seu títol: és un mirall del món de la medicina acadèmica europea tal com era al començament del segle XIV. Però també reflecteix intensament la formació de l'autor i l'evolució dels seus interessos" (p. 61). La recepció va ser immediata i admirativa, però un segle més tard l'obra va passar a ser tractada com "una font ocasional de consells pràctics més que no d'instrucció científica" (p. 72).

La col·lecció Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, coeditada per la Universitat de Barcelona i la Fundació Noguera, i impresa per Pagès, és una de les més prestigioses d'obra d'autor que es publiquen actualment. Fundada el 1975 per Luis García Ballester, Juan A. Paniagua i Michael McVaugh, i actualment dirigida per aquest darrer, Fernando Salmón, Sebastià Giralt i Jon Arrizabalaga, ha publicat setze volums.

Més informació.

- - -

McVaugh, Michael R. (ed.). Arnau de Vilanova, Speculum medicine, Barcelona, Universitat de Barcelona - Fundació Noguera (Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, 13), 2018, 448 pp.