Barcelona hospitalària: la ciutat i els seus hospitals (segles XIV-XVIII)

Image

Aquests dijous i divendres 17 i 18 de gener se celebren, al Museu d'Història de Barcelona, les primeres jornades Barcelona hospitalària sobre la història hospitalària i assistencial de la ciutat de Barcelona en la llarga durada (segles XIV al XVIII), amb la participació d'alguns membres de l'equip de Sciència.cat.

Els coordinadors, Alfons Zarzoso (Museu d'Història de la Medicina de Catalunya) i Josep Barceló (Universitat Rovira i Virgili), exposen que són el vector d'un projecte que considera la institució pública d’assistència a l’espai urbà com una peça clau en la reproducció de les idees de comunitat i ciutat. Així, a més de plantejar-se anar més enllà de les cotilles temporals, pretén abordar la seva comprensió des de diferents vessants i àmbits d’estudi, com ara el regiment de la cosa pública, l’ètica o l’espiritualitat, la medicina, l’assistència no mèdica, la fiscalitat, els col·lectius atesos, les malalties o el patrimoni. En efecte, atesa la recerca feta els darrers anys sobre les institucions assistencials, el projecte es proposa revisar, debatre i formular noves propostes per contribuir al coneixement sobre la història hospitalària barcelonina.

Especialistes de diferents àmbits acadèmics i diverses perspectives d’anàlisi presentaran les seves recerques amb la voluntat d’intercanviar informacions sobre el paper de l’hospital a la ciutat, incidint en les seves interaccions i relacions i, de la mateixa manera, aprofundint en com s’ha fet front a les malalties i com s’ha proporcionat assistència a la població barcelonina des de l’època medieval fins a l’actualitat. Segons anuncien, aquesta recerca històrica permetrà continuar el projecte en forma d’un llibre i una exposició.