TDX ha posat a disposició dels investigadors la tesi doctoral de Lluís Cifuentes (UAB, 1993), fins ara només disponible en antigues microfitxes, a l'adreça http://hdl.handle.net/10803/671571.

Ahir, 7 de maig de 2021, l’ara ja Doctora Claudia Lemme, membre de SCIÈNCIA.CAT, ha defensat la seva tesi doctoral titulada Il ricettario del ms. 215 della Biblioteca Classense di Ravenna (ff. 93r-156v): edizione, commento linguistico e glossario, en el marc del programa de doctorat “Lingue, letterature e culture in contatto” de la Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” de Chieti-Pescara.

S'acaba de publicar FalconAr - Falconeria a la Corona d'Aragó. FalconAr és un recurs digital de recerca i de divulgació de la recerca en accés obert impulsat per un grup d'investigadors, formats en diverses disciplines, que s'interessen per l'estudi de la història falconeria —la caça amb ocells i totes les activitats que s'hi relacionaven— durant l'Edat Mitjana i el Renaixement en l'àmbit ibèric, molt particularment a l'antiga Corona d'Aragó.

El dimarts 13 d'abril d'aquest any 2021 Lluís Cifuentes va oferir, per videoconferència, el col·loqui "MedCat: un nou corpus digital sobre la medicina i la salut a l'espai catalanoaragonès", en el marc del Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM), del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona.

Diversos deixebles, col·legues i amics han volgut homenatjar Lola Badia amb motiu del seu setantè aniversari. «Qui fruit ne sap collir»: homenatge a Lola Badia, a cura d’Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, és l’obra amb què es reconeix la trajectòria acadèmica i professional de Lola Badia, catedràtica

Recentment, ha vist la llum, en edició catalana i espanyola, un projecte de divulgació d'història de la ciència que porta per nom Sabers en acció. L’equip de redacció, coordinat per José Ramón Bertomeu, director de l'Institut Interuniversitari López Piñero (València), està integrat per personal investigador i professorat d'aquest Institut, de la

Aquest mes de gener ens ha deixat l’estimada col·lega Gemma Avenoza. Era doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1989) i va desenvolupar la carrera acadèmica a les de Santiago de Compostel·la (1988-1994) i a la mateixa UB (1994-2021), en la qual era catedràtica de la seva especialitat i membre de l'Institut de Recer

El proppassat 15 de desembre es van fer públics els guanyadors dels premis que atorga la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE). Entre les vuit modalitats que configuren aquests guardons, aquest any ha estat convocat per primera vegada un premi destinat a l'estudi històric de la veterinària.

Antoni Cardoner i Planas (Barcelona, 1902-1984) va ser una de les figures cabdals de l’estudi de la història de la medicina i de la salut a l’àmbit catalanoaragonès medieval. El seu llegat, no suficientment valorat, se situa en la transició entre l’interès erudit que els metges sempre han tingut pel passat de la seva professió, però suplementari i, per tant, sense poder ser mai sistemàtic, i una recerca sobre el tema planificada de manera intensiva i molt més aprofundida, pròpia de les metodologies actuals.