Diversos deixebles, col·legues i amics han volgut homenatjar Lola Badia amb motiu del seu setantè aniversari. «Qui fruit ne sap collir»: homenatge a Lola Badia, a cura d’Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, és l’obra amb què es reconeix la trajectòria acadèmica i professional de Lola Badia, catedràtica

Recentment, ha vist la llum, en edició catalana i espanyola, un projecte de divulgació d'història de la ciència que porta per nom Sabers en acció. L’equip de redacció, coordinat per José Ramón Bertomeu, director de l'Institut Interuniversitari López Piñero (València), està integrat per personal investigador i professorat d'aquest Institut, de la

Aquest mes de gener ens ha deixat l’estimada col·lega Gemma Avenoza. Era doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1989) i va desenvolupar la carrera acadèmica a les de Santiago de Compostel·la (1988-1994) i a la mateixa UB (1994-2021), en la qual era catedràtica de la seva especialitat i membre de l'Institut de Recer

El proppassat 15 de desembre es van fer públics els guanyadors dels premis que atorga la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE). Entre les vuit modalitats que configuren aquests guardons, aquest any ha estat convocat per primera vegada un premi destinat a l'estudi històric de la veterinària.

Antoni Cardoner i Planas (Barcelona, 1902-1984) va ser una de les figures cabdals de l’estudi de la història de la medicina i de la salut a l’àmbit catalanoaragonès medieval. El seu llegat, no suficientment valorat, se situa en la transició entre l’interès erudit que els metges sempre han tingut pel passat de la seva professió, però suplementari i, per tant, sense poder ser mai sistemàtic, i una recerca sobre el tema planificada de manera intensiva i molt més aprofundida, pròpia de les metodologies actuals.

Un nou recurs digital per a la història social i cultural de la medicina i de la salut

Acaba de publicar-se un nou recurs digital en accés obert: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat és una base de dades que sistematitza i classifica una enorme quantitat de documents arxivístics sobre l’exercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries (relatives tant als humans com als animals) i sobre les manifestacions culturals de la salut a l’àmbit de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya, València i les Illes Balears).

Mercedes Gallent Marco, professora jubilada d'Història medieval de la Universitat de València, ha publicat el volum Herbes per a guarir: un receptari medieval valencià del segle XV, a la col·lecció Fonts històriques valencianes de la mateixa universitat.

La nova pesta desfermada aquest 2020 s'ha endut, aquest dilluns 6 d'abril, la nostra col·lega i amiga Isabel Lobo Satué, que, després d'un any amb preocupants problemes de salut, no ha tingut prou forces per a lluitar contra la malaltia. Isabel Lobo era metgessa de formació, especialitzada en cirurgia plàstica, amb una llicenciatura per la Universitat de Saragossa (1976) i altres títols.

A partir del congrés internacional Traductio et traditio mediaevales: ciència, coneixement i ideologia, organitzat pel Grup de Recerca en Estudis Medievals Interdisciplinaris (GREMI), de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, i celebrat a Morella entre els dies 14 i 16 de març de 2019 amb la participció de més d'una cinquantena d'investigadors, l'editoral Reichtenberger ha publicat, sota la direcció Manel Bellmunt Serrano i de Joan Mahiques Climent, el volum

Donem compte d’una important nova edició d’un text tècnic antic que, si bé s’allunya cronològicament del període que solem estudiar, no ho fa en la llengua emprada, el català —un viu català evidentment vist com una eina útil per a l’elaboració i traducció d’obres tècniques—, en un context tan advers per a aquests usos de la llengua com era l’inici del Vuit-cents.