Ester Borsato ha defensat la seva tesi doctoral sobre el lèxic de la construcció naval als segles XIV i XV

Image

Avui, 5 de juliol de 2021, a Siena, l’ara ja Doctora Ester Borsato, membre de SCIÈNCIA.CAT, ha defensat la seva tesi doctoral titulada Il lessico della navigazione e delle maestranze nella Venezia dei XIV-XV secolo: studio a partire da alcuni zibaldoni marittimi, en el marc del programa de doctorat “Filologia e Critica" (curriculum Filologia romanza) de la Università degli Studi di Siena i, en cotutela, el programa "Estudis lingüístics, literaris i culturals" (línia de recerca “Estudis avançats en lingüística i literatura catalanes”) de la Universitat de Barcelona.

La tesi doctoral ha estat codirigida per Pär Larson (OVI-CNR) i Lluís Cifuentes (UB), i s'ha inscrit en l'institut de recerca Opera del Vocabolario Italiano (CNR) i en el projecte finançat de SCIÈNCIA.CAT. La preparació de la tesi va incloure una estada a la Universitat de Barcelona durant l'any 2019.

Des de la intersecció entre la Filologia Romànica i la Història de la tècnica, s’analitza el vocabulari vènet de la construcció naval dels segles XIV i XV a partir de l'edició de tres manuals sobre la matèria que s'han conservat en zibaldoni (llibres miscel·lanis privats) venecians del segle XV.

Tot i centrar-se en la terminologia especialitzada generada per l'antiga Serenissima, particularment influïda pel seu àmbit d'expansió al Mediterrani oriental, l'estudi té en compte la perspectiva comparada, i inclou i analitza la terminologia equivalent produïda als Països Catalans, Provença i Gènova, les altres potències marítimes de l'Europa mediterrània de l'època. La comparació amb el vocabulari nàutic català és la més sistemàtica, atès que parteix de l'edició i estudi d'una selecció d'inventaris de galeres, redactats a les drassanes de Barcelona (fora de Venècia, no es conserven manuals de construcció naval). Igualment, s'acompanya d'un aparat d'il·lustracions per ajudar a comprendre el significat d'alguns termes.

El tribunal ha estat format pels doctors Alvise Andreose (Università E-Campus di Novedrate), Pär Larson (OVI-CNR), Lluís Cifuentes i Comamala (UB) i Marcel Pujol i Hamelink (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya), els dos darrers per videoconferència.

Felicitem la nova doctora, que merescudament ha estat distingida “con lode” (cum laude) per unanimitat. I n’esperem la pròxima publicació de la tesi i nous camins de recerca, que SCIÈNCIA.CAT patrocinarà i acollirà sens dubte.

» Facebook