Publicació de FalconAr, un nou recurs per a l'estudi de la falconeria a la Corona d'Aragó

Image

S'acaba de publicar FalconAr - Falconeria a la Corona d'Aragó. FalconAr és un recurs digital de recerca i de divulgació de la recerca en accés obert impulsat per un grup d'investigadors, formats en diverses disciplines, que s'interessen per l'estudi de la història falconeria —la caça amb ocells i totes les activitats que s'hi relacionaven— durant l'Edat Mitjana i el Renaixement en l'àmbit ibèric, molt particularment a l'antiga Corona d'Aragó. És coordinat per Carmel Ferragud (Universitat de València) i Ricardo M. Olmos de León (investigador independent) i s'ha iniciat gràcies a un projecte finançat AICO (Generalitat Valenciana) de la Universitat d'Alacant, dirigit per Antoni Mas i Miralles. FalconAr se suma a les línies de recerca del grup SCIÈNCIA.CAT, al qual pertanyen els dos coordinadors, i en compartix els instruments informàtics.

La falconeria gaudí d'un fort arrelament en els territoris de l'antiga Corona d'Aragó. Tanmateix, no se'n podria entendre el desenvolupament sense els intensos contactes culturals i personals esdevinguts entre Occident i Orient, particularment amb el món àrab, que possibilitaren compartir una gran quantitat de materials, animals i coneixements indispensables. La falconeria serveix com a pretext per a estudiar aquests intercanvis i influències culturals, especialment entre aquells dos àmbits culturals, però també entre els pobles del nord d'Europa i els de la Mediterrània, molt en particular els insulars (Creta, Malta, Sardenya i les illes Balears). Per això, FalconAr és un recurs interdisciplinari que implica el concurs de diverses disciplines de la història (història de la veterinària i de la medicina, història social, història de la cultura) i de la filologia (filologies catalana, aragonesa, espanyola i italiana).

FalconAr és deutor i alhora continuador de les grans aportacions al coneixement de la història de la falconeria que, des de fa gairebé un segle, han fet diversos autors de gran rellevància. Serà l'aparador d'un estudi exhaustiu de la falconeria atenent als múltiples aspectes que configuraven aquesta activitat venatòria: pràctiques i sabers (ornitologia, caça, medicina), simbologia, cultura material, societat (caçadors, falconers, ensinistradors i totes les persones implicades, directament o indirectament, en aquesta activitat), lèxic tècnic, regulacions associades amb la caça amb aus, etc.

FalconAr pretén posar en valor un ingent patrimoni librari (manuscrit i imprés), documental, material, artístic i simbòlic que formà part durant segles de la realitat cultural de la Corona d'Aragó i de l'Occident europeu. Per això, difon tot tipus de continguts i de fonts relacionades amb la falconeria amb el doble objectiu de, d'una banda, donar visibilitat al treball de recerca de l'equip i divulgar entre el gran públic aquest coneixement i, de l'altra, estimular la recerca sobre el tema, per a la qual FalconAr siga una ferramenta de treball ineludible.