Gemma Avenoza (Barcelona, 1959-2021)

Image

Aquest mes de gener ens ha deixat l’estimada col·lega Gemma Avenoza. Era doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1989) i va desenvolupar la carrera acadèmica a les de Santiago de Compostel·la (1988-1994) i a la mateixa UB (1994-2021), en la qual era catedràtica de la seva especialitat i membre de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM).

S’inicià en la recerca en la catalogació i estudi dels manuscrits medievals en vulgar, tema de la seva tesi doctoral, dirigida per Vicenç Beltran i Pepió. L’experiència adquirida va conduir-la, aquell mateix any 1989, a fer-se càrrec, juntament amb Beltran, de la continuació del repertori de manuscrits Bibliography of Old Catalan Texts (BOOCT), llavors aturat per la mort de Beatrice Concheff. Sota la seva direcció, el projecte passà de ser una compilació a partir de fonts secundàries a incorporar progressivament descripcions codicològiques efectuades a partir de la consulta dels originals. El projecte, coordinat des de la Universitat de Berkeley per Charles Faulhaber, canvià el nom a BITECA (Bibliografia de Textos Catalans Antics), sumà la col·laboració de deixebles (Lourdes Soriano) i d’altres investigadors, i esdevingué el primer i principal repertori de manuscrits i impresos antics en català publicat a internet. Moltes de les descripcions que conté van ser fetes per la mateixa Avenoza, fruit de tot de viatges de recerca a arxius i biblioteques de tot Occident. BITECA, com a projecte generalista, de catalogació de tot el patrimoni librari antic en català, ha estat i és el germà gran de les iniciatives digitals especialitzades de Sciència.cat, que sempre van comptar amb l’ajut generós de la Gemma.

Cofundadora de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM), durant molts anys en va dirigir el Boletín Bibliográfico, que recull les novetats en les diverses literatures ibèriques. A l’estudi de la tradició manuscrita medieval de les literatures i la cultura ibèriques, molt en particular les traduccions, va dedicar bona part de la seva recerca. A partir del seu excel·lent coneixement de la codicologia, va estudiar les traduccions catalana i castellana de Valeri Màxim, del Josifón, de la Bíblia, els manuscrits d’Eiximenis, els de la poesia de cançoner, les biblioteques antigues, els fragments de còdexs, les filigranes, el lèxic català medieval i encara altres temes, sempre relacionats amb la història del llibre manuscrit i la lingüística romànica.

Les enormes dificultats que té l’estudi dels manuscrits medievals mai no la van espantar, al contrari. El càncer, però, l’ha obligat a aturar-se aquest 22 de gener. En queda el seu llegat i també, en la memòria, el somriure, la bonhomia i la generositat.

Publicacions

Obituaris

Foto: Treballant a casa seva durant la pandèmia (2020), extreta de Berkeley Library Update, 24/01/2021.