Sabers en acció. - Noves formes de pensar la ciència, la tecnologia i la medicina

Image

Recentment, ha vist la llum, en edició catalana i espanyola, un projecte de divulgació d'història de la ciència que porta per nom Sabers en acció. L’equip de redacció, coordinat per José Ramón Bertomeu, director de l'Institut Interuniversitari López Piñero (València), està integrat per personal investigador i professorat d'aquest Institut, de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’IEC, així com per especialistes d’altres institucions acadèmiques i centres de recerca dedicats a la història de la ciència, la tecnologia i la medicina. Carmel Ferragud, membre de SCIÈNCIA.CAT, és l'autor dels apartats Orígens i Edat Mitjana.

Es tracta d'un projecte col·laboratiu d’humanitats digitals que explora les possibilitats dels recursos electrònics per a fugir dels camins convencionals, tant quant al mitjà com al missatge, amb la introducció de nous protagonistes, espais, objectes i problemes. S’aborda una gamma variada de disciplines, des de l’astronomia a la farmàcia, passant per la història natural, la física o la medicina, de manera que s’aprofundeix en les seues transformacions i interaccions. Encara que l’objectiu és didàctic i divulgatiu, els materials estan sòlidament fonamentats en la recerca històrica i permeten endinsar-se en recerques més especialitzades d’aquests temes.

En aquest projecte s’han explorat les virtuts del relat curt per tal d’atacar punts vulnerables de les grans narracions. Es tracta de posar en qüestió els discursos hegemònics mitjançant tàctiques de narrativa breu i àgil, a través d’incursions ràpides i punyents en episodis històrics dominats per relats de grans genis, moments crucials, moralisme epistèmic i trajectòries de progrés. S’ofereixen eines per a pensar críticament els biaixos de gènere, els relats eurocèntrics, les imatges cientificistes i les relacions entre saber i poder. Per això, molts apartats estan destinats a reconfigurar mirades, reenquadrar escenaris i repensar la rellevància de contextos, personatges i esdeveniments. En definitiva, es persegueix oferir materials per a pensar críticament la ciència, la tecnologia i la medicina dins d’un conjunt global i canviant de sabers en acció.

Aquestes qüestions s’aborden mitjançant relats curts i autosuficients. Tots ells disposen d’una bibliografia extensa per a sadollar la curiositat dels públics més llaminers. Estan organitzats segons dos tipus d’eixos complementaris, un de cronològic i un altre de temàtic. El primer està configurat per cinquanta textos curts organitzats entorn dels grans períodes de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina. Per a emprendre la navegació s’han triat coordenades familiars. Cadascun dels deu períodes històrics s’aborda amb cinc breus textos estructurats entorn de personatges, espais, instruments o experiments particulars, no sempre els més coneguts. Encara que es poden trobar totes les entrades ordenades segons aquestes ordenacions cronològica i temàtica, també és possible passejar per aquests capítols seguint itineraris peculiars, els quals poden ser encara més interessants per a persones independents i apassionades, disposades a vagarejar per carrers sinuosos i paisatges estranys, fora de les recomanacions turístiques habituals. D’aquesta manera, es pot passar, a la velocitat d’un clic, dels temples antics als moderns ciclotrons, del monestir medieval al laboratori de biologia molecular, dels gabinets de curiositats del segle XVI als museus de ciència del segle XX, de l’obrador de l’alquimista al taller del fabricant d’instruments de precisió o a la moderna indústria farmacèutica. Es recorren a pas lleuger aules, hospitals, salons, museus d’història natural, indústries químiques, acadèmies, tribunals, casernes, amfiteatres, seminaris de recerca i altres espais de ciència pels quals discorren reactius, animals dissecats, mostres microscòpiques, màquines de buit, alambins, proves clíniques, herbaris, bales màgiques, models tridimensionals, bacteris, telescopis, tubs de descàrrega i altres instruments de demostració o precisió. El recorregut permetrà també conèixer una gran varietat de pràctiques, coneixements tàcits i estàndards que acompanyen, de manera invisible, l’ampli espectre del coneixement.

El projecte aviat continuarà amb un nou recorregut, amb característiques semblants però amb un enfocament temàtic i no cronològic.