Publicació de 'Qui fruit ne sap collir: homenatge a Lola Badia'

Image
Qui fruit ne sap collir

Diversos deixebles, col·legues i amics han volgut homenatjar Lola Badia amb motiu del seu setantè aniversari. «Qui fruit ne sap collir»: homenatge a Lola Badia, a cura d’Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, és l’obra amb què es reconeix la trajectòria acadèmica i professional de Lola Badia, catedràtica de Literatura Catalana al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona.

Coeditada per Edicions UB i Editorial Barcino, aquesta obra aplega, en dos extensos volums, setanta articles escrits per deixebles, col·legues i amics d’arreu del món que hi reconeixen el mestratge, l’entusiasme i el compromís d’una de les figures clau dels estudis en literatura catalana medieval dels darrers temps. El llibre inclou una miscel·lània de treballs que coincideixen amb els interessos de recerca de l’homenatjada: les literatures medievals i el seu rerefons clàssic; la medicina, l’alquímia, l’astrologia i altres manifestacions de la ciència de l’Edat Mitjana, i la figura de Ramon Llull. L’obra es completa amb una bibliografia completa de la prolífica activitat de Lola Badia, compendiada per Lluis Cifuentes, i amb una taula d’adhesions, on prop de dues-centes persones i institucions fan constar el seu reconeixement a la investigadora.

Lola Badia ha centrat sobretot la seva recerca en la lírica i la narrativa de tradició trobadoresca, la cultura literària dels escriptors catalans dels segles XIV i XV, les obres de Ramon Llull i l’herència científica en llengua vulgar. Entre les seves obres, destaquen les monografies Ramon Llull: vida, pensament i obra literària (amb Anthony Bonner, 1988) i Ramon Llull as a Vernacular Writer: Communicating a New Kind of Knowledge (amb Joan Santanach i Albert Soler, 2016). Ha editat, entre d'altres, el Cançoneret de Ripoll (1983); la traducció catalana del Dragmaticon philosophiae de Guillem de Conches (amb Josep Pujol, 1997), Lo Somni de Bernat Metge (1999), els Començaments de medicina i el Tractat d’astronomia de Ramon Llull (2002) i el Curial e Güelfa (amb Jaume Torró, 2011). Ha fundat i dirigeix el Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i coordina, amb Albert Soler, la Base de Dades Ramon Llull.

De l'extens contingut de l'homenatge, interessen especialment les recerques de SCIÈNCIA.CAT els següents articles:

  • Antònia Carré, "Els sequaços literaris de Guillem Metge".
  • Lluís Cifuentes, "La scripta librària catalana primitiva als primers textos mèdics en català".
  • Chiara Crisciani, "L'Epistola contra alchimistas di Nicola Eimeric".
  • Alexander Fidora, "L'astròleg maligne: notes sobre les fonts d'un exemple lul·lià".
  • Sebastià Giralt, "El deix occità de Bartomeu de Tresbens".
  • Michela Pereira, "Segreti celesti e prassi terrena: Llull, Lavinyeta, Bruno".
  • Julio Samsó, "Astrología matemática en el Llibre de les nativitats de Bartomeu de Tresbens".
  • Albert Soler, "L'Arbre dels començaments de medicina de Guillem Pagès".
  • Ilaria Zamuner, "Una versione veneziana dell'Epistola ad Alexandrum de dieta servanda".

Alberni, Anna; Cifuentes, Lluís; Santanach, Joan; Soler, Albert (eds.), «Qui fruit ne sap collir»: homenatge a Lola Badia, Barcelona, Universitat de Barcelona - Barcino (Filologia UB), 2021, 2 vols. (477 pp.; 480 pp.).

Sumari complet.

Notícia institucional de la UB.