Congrés internacional 'Traductio et traditio mediaevales: ciència, coneixement i ideologia' (Morella, 14-16 de març de 2019)

Image

El Grup de Recerca en Estudis Medievals Interdisciplinaris (GREMI), de la Universitat Jaume I de Castelló, organitza el congrés internacional “Traductio et traditio mediaevales: ciència, coneixement i ideologia”, coordinat per Tomàs Martínez Romero (UJI), que se celebrarà del 14 al 16 de març de 2019 a Morella. La localització del congrés en aquesta ciutat medieval constitueix un entorn propici perquè un grup d’especialistes en diverses àrees comparteixin experiències i resultats científics i d’aquesta manera enforteixin els lligams i intercanvis a nivell personal, acadèmic i institucional.

El tema central d’aquest congrés, la cultura escrita com a eina de transmissió del coneixement a l’època medieval, té en la traducció el seu àmbit predilecte, però també està obert a altres manifestacions i productes afins, com la reescriptura o la compilació enciclopèdica. Una gran diversitat d’àmbits geogràfics, tradicions lingüístiques, processos històrics i manifestacions culturals donen raó dels múltiples enfocaments amb què poden ser analitzats el món de la traducció i la cultura escrita, des de mètodes i disciplines diferents. Entre altres molts aspectes del món medieval, la medicina, l’ensenyament escolàstic, l’oratòria, tant política com sagrada, o la pervivència i valoració de les autoritats grecollatines constitueixen un pòsit de coneixements que, segons la mentalitat de l’època, no hauria sigut possible sense l’esforç per traduir, compilar i transmetre els coneixements de les generacions passades.

El programa és farcit d'aportacions que interessen l'àmbit de recerca de SCIÈNCIA.CAT, entre les quals algunes de diversos membres de l'equip:

  • Lluís Cifuentes, "Els tractats de cirurgia en català: uns compendis terapèutics tot terreny".
  • Carmel Ferragud (amb Sebastià Giralt), “L’astrologia en el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis”.
  • Fernando Serrano Larráyoz (amb Erika López Gómez), “Un ejemplo de transmisión textual en la Baja Edad Media: el recetario médico de Enrique IV de Castilla”.
  • Stefania S. Buosi Moncunill, “Una traducció del Testamentum pseudolul·lià: l’alquímia en català”.