Nova etapa de la revista 'Arxiu de Textos Catalans Antics': crida d'articles/call for papers

Image
Arxiu

Des que va ser fundat, l’any 1982, per Josep Perarnau i Espelt, l’ATCA, sota el patrocini de la Fundació Bofill, la Facultat de Teologia de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, ha publicat 32 volums d’acord amb la seva missió de promoure els estudis i les edicions de textos escrits en català o relatius a l’àmbit cultural català, des dels orígens de la llengua fins al segle XVIII, i recollir-ne exhaustivament la bibliografia. L’ATCA ha esdevingut la principal revista de referència en el seu camp, amb un reconegut alt nivell de qualitat. Des dels darrers anys, ha iniciat una adaptació als formats digitals, que garanteixen un accés obert als seus continguts i posen els fonaments d’una nova etapa.

En aquesta nova etapa, l’ATCA continuarà al servei de l’estudi i l’edició de textos catalans antics dels diversos àmbits de la història general i, en particular, els corresponents a la història de la cultura (teologia, filosofia, ciència i tècnica, dret o literatura), així com els de l’arxivística, la codicologia, el llibre i la cultura escrita. A diferència del que ha esdevingut norma en altres revistes, l’ATCA té la voluntat de continuar posant l’èmfasi en l’edició de textos breus, opuscles i documentació d’arxiu. Amb el mateix propòsit, la informació bibliogràfica se centrarà en les edicions de textos i en els instruments catalogràfics recents, renunciant a fer una recopilació exhaustiva de la bibliografia, tasca que actualment ja compleixen altres mitjans electrònics. Així mateix, en aquesta nova etapa la revista s’adaptarà als criteris d’excel·lència internacionalment exigits a les publicacions periòdiques d’àmbit acadèmic.

En conseqüència, convidem la comunitat científica nacional i internacional a contribuir amb les seves aportacions a l’impuls d’aquesta nova etapa. Obrim, per tant, una convocatòria per participar en el número 33, que es publicarà l’any 2020. Aquest número vol posar el focus en l’edició de textos d’època medieval i moderna, si bé no exclourà els estudis que hi facin referència. El termini de lliurament dels originals s’estableix en el dia 31 de juliol de 2019. Per a les condicions de tramesa dels articles i les normes d’estil, ajusteu-vos a les indicacions publicades al nou web que l’ATCA té a l’Hemeroteca Científica Catalana de l’IEC <http://revistes.iec.cat/index.php/ATCA/index>.