Publicació de 'Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad'

Image

S'acaba de publicar el volum d'estudis Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad (Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2018). La publicació ha estat edtada per Concepción Villanueva Morte (Univ. de Zaragoza), Antoni Conejo da Pena (Univ. de Barcelona) i Raúl Villagrasa-Elías (CSIC-Instituto de Historia). Conté vint-i-dues aportacions que estudien la institució hospitalària europea des dels seus orígens fins al segle XX, tot i que se centra sobretot en els últims segles de l'Edat Mitjana i en els de l'Edat Moderna. S'hi tracten temes que van des del finançament dels hospitals fins als abusos sexuals que s'hi produïen, passant, és clar, pels relatius a l'assistència mèdica.

Hi participen dos membres de l'equip de Sciència.cat: Fernando Serrano Larráyoz (Univ. de Alcalá de Henares), amb l'aportació "«Açerca de la enfermedat de tenblor de los myenbros e moliçia»: consideraciones médicas para García Álvarez de Toledo a finales del siglo XV"; i Carmel Ferragud (Univ. de València), amb "Los espacios de la práctica médica en la Valencia bajomedieval".

Sciència.cat DB bib26324 (registre i sumari).

Informació de l'editor.