El 'Regiment de sanitat' d'Arnau de Vilanova i l'alimentació

Image
alimentacio_a_catalunya

L'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació i el Centre Català de la Nutrició de l'IEC acaben de publicar el llibre Alimentació i nutrició a Catalunya: industrials, productors i científics (2019), editat per Jordi Salas-Salvadó, Montserrat Barbany i Abel Mariné. L'obra recull una bona part del llegat que entorn del món alimentari ens han deixat empresaris i investigadors, en forma d’aliments de qualitat, marques reconegudes i coneixements de les relacions entre alimentació i salut, i és fruit de la col·laboració de periodistes, historiadors, empreses i professionals relacionats amb el món dels aliments i el seu impacte en la societat.

El llibre està dividit en dues grans parts. A la primera, que porta per títol "Persones, famílies i indústries alimentàries a Catalunya", hi ha capítols dedicats a Manuel Raventós i el xampany, al cognom Torres associat al vi, a les Galetes Trias, a la cervesa Damm o al cacaolat de can Viader, entre d'altres.

La segona part, titulada "Científics destacats en alimentació o nutrició a Catalunya i els Països Catalans", s'obre amb un article d'Antònia Carré, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT: "«De les coses que el cos nodreixen»: els aliments al Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova" (pp. 171-185). En aquest article es resumeix el tipus d'alimentació prescrit al règim de vida que Arnau va escriure per a Jaume II d'Aragó, que es pot fer extensiu als estaments socials elevats de l'Edat Mitjana.

Presentació del llibre.

Més informació sobre el Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova.