Publicació de 'Science et technique au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle)'

A partir d'un col·loqui en homenatge a Guy Beaujouan (1925-2007) celebrat l'any 2011, les Presses Universitaires de Vincennes publiquen aquest volum, coordinat per Joël Chandelier, Catherine Verna i Nicolas Weill-Parot, que explora la intersecció entre ciència i tècnica a l'epoca medieval.

Per primera vegada la qüestió és analitzada per un conjunt d'investigadors especialistes en història de la ciència i en història de la tècnica, que es plantegen quines relacions existiren entre pensament tècnic i pensament científic, sovint estudiats independentment o, almenys, segons un model historiiogràfic heretat del segle XIX que fa de la tècnica una simple aplicació de la ciència. Es proposa una anàlisi acurada de les modalitats d'aquesta intersecció a través del context i de les evolucions específiques de cada cas concret i, en conjunt, aquest recull d'estudis proporciona nova llum sobre uns vincles molt més profunds del que sovint d'ha imaginat. Els estudis fan referència a la medicina, la construcció, la tintoreria, els metalls, els aliatges metàl·lics, l'alquímia, el mesurament dels camps i del món, l'elaboració dels instruments científics i la de màquines hidràuliques.

Introducció i sumari detallat.