Els apotecaris de Barcelona a la baixa Edat Mitjana

Image

La Fundació Noguera ha publicat l'obra Especiers i candelers a Barcelona a la baixa Edat Mitjana: testaments, família i sociabilitat, de Carles Vela Aulesa. És un extens i detallat estudi prosopogràfic dels apotecaris de la Barcelona baixmedieval, elaborat principalment a partir dels testaments atorgats pels individus d'aquest ofici i els seus familiars entre els anys 1300 i 1525. Després d'un estudi diplomàtic de l'instrument testamental, l'autor analitza tot de qüestions que van des de la successió fins a les estratègies familiars i la sociabilitat d'aquest sector que, a l'època, es relacionava tant amb la salut com amb el comerç. Precisament, la concurrència i l'ambigüitat en les seves activitats han aconsellat tenir en compte també els candelers.

L'obra s'acompanya de 203 regests documentals, 108 taules que recullen tots els conceptes estudiats i una dotzena d'arbres genealògics de les nissagues més ben documentades, entre d'altres apèndixs.

PDF del primer volum en accés lliure.

Carles Vela té una extensa bibliografia sobre l'estudi sociològic d'aquest sector professional, en la qual destaca l'edició del darrer manual de comptes de l'obrador de l'apotecari de Barcelona Francesc Canes (1378-1381), el més antic que es conserva a Catalunya.