XIV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Castelló de la Plana, 27-29 d'octubre de 2016)

Image

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca la XIV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que acull bianualment els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs de tots els historiadors de la ciència i de la tècnica que hi vulguin participar. En aquesta ocasió, la Trobada tindrà lloc al Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (UJI) entre els dies 27 i 29 d'octubre de 2016.

Alguns investigadors de l'equip de SCIÈNCIA.CAT són membres de la SCHCT i un d'aquests (Carmel Ferragud) forma part del comitè organitzador de la Trobada. D'altra banda, l'equip SCIÈNCIA.CAT hi presenta una sessió monogràfica sobre "Problemes d’identificació i d’edició de les obres científiques medievals en català", en la qual intervindran Lluís Cifuentes, Carmel Ferragud, Antònia Carré, Lluís Gimeno Betí i Raimon Sebastian.