Dossier monogràfic 'Savoirs des campagnes: Catalogne, Languedoc, Provence (XIIe-XVIIIe siècles)'

Image
erxxvi

La revista Études Roussillonnaises publica, al seu volum 26 (2013-2014), un dossier monogràfic sobre el saber a l'espai rural català i occità durant els segles XII a XVIII, coordinat per Catherine Verna i Pere Benito. Conté quinze articles d'investigadors catalans, francesos i nord-americans que, anant més enllà del marc urbà i acadèmic de la circulació del saber des de les grans ciutats cap als nuclis menors, revaloritzen els sabers al camp transmesos en les escoles rurals, la difusió dels sabers codificats o tàcits entre ciutat i camp, i els elaborats a l'àmbit rural i transmesos cap a les ciutats. Exhumant els conflictes entre sabers, la compartició de sabers entre ciutats i ruralia i la circulació de sabers tècnics, aquest dossier enriqueix considerablement la història tradicional de l'espai rural a l'àrea mediterrània nord-occidental.

Contingut:

 • Catherine Verna - Pere Benito / Mobiliser des savoirs dans les campagnes médiévales et modernes (Catalogne, Languedoc, Provence)
 • Carmel Ferragud / La médecine en milieu rural dans la Couronne d'Aragon au Moyen-Âge
 • Teresa Vinyoles - Pau Castell / Llevadores, guaridores i fetilleres : exemples de sabers i pràctiques femenines a la Catalunya medieval
 • Lluís Cifuentes i Comamala / Els sabers útils al món rural català medieval : agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments
 • Gilbert Larguier / Deux ecclésiastiques (Miquel Agustí, l'abbé Marcé), deux moments du « savoir des campagnes »  
 • Adam Franklin-Lyons / Grain Yields and Agricultural Practice at the Castle of Sitges, 1354-1411
 • Pierre Portet / Une expertise en Camargue en 1405. Bertrand Boysset et le bornage du vallatus vetus 
 • Bruno Jaudon / À la croisée des savoirs et des époques : le compoix de Saint-Germain-de-Calberte (Cévennes) de 1579
 • Josep Hernandu i  Delgado / L’aprenentatge de lletra en el món rural segons els Registra ordinatorum del bisbat de Barcelona, anys 1400-1500 : escolars i tonsurats
 • Claude Denjean / Des savoirs sur les marchés des campagnes de la Couronne d'Aragon aux XIIIe et XlIVe siècles
 • Olivier Codina Vialette / Savoirs monétaires, technique comptable et réseaux commerciaux en Andorre au XVIIe siècle  
 • Ramón A. Banegas López / Travail et techniques des bouchers et des poissonniers dans la Catalogne rurale (XlVe et XVe siècles)   
 • Albert Martínez Elcacho / El saber i l’experiència dels sards al servei de l’explotació de les mines d'argent de Falset (1342-1358)
 • Miquel Àngel Fumanal  Pagès / El transvasament de coneixement Nord-Sud : vidriers del Rosselló, Llenguadoc i Provença al sud dels Pirineus durant la primera meitat del segle XIV
 • Andreu Galera i Pedrosa / L'Areny de la Sal : una aproximació a les Salines de Cardona des dels mercats ultrapirinencs (XII-XVIII)