Seminari internacional 'El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval' (Museu Marítim de Barcelona, 16-17 de juny de 2016)

Els dies 16 i 17 de juny de 2016 se celebrarà el seminari internacional El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval, a l'Auditori del Museu Marítim de Barcelona. És un seminari interdisciplinari, que combina l'experiència d'historadors i filòlegs, organitzat pels grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya “Grups de Literatura i Cultura a la Baixa Edat Mitjana” (2014 SGR 119) i CAIMM (“La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani”, 2014 SGR 1559). La coordinació científica del seminari és a càrrec de Lola Badia (Universitat de Barcelona), Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Roser Salicrú (Institució Milà i Fontanals, CSIC).

Des dels orígens més remots, poetes, narradors, filòsofs i escriptors de totes les tendències han parlat del mar. Perquè han relatat viatges com els d’Ulisses, perquè han viscut a tocar de l’aigua i fer-hi referència ha estat tan inevitable com respirar, perquè han descrit costums i inclinacions dels mariners, perquè han reportat la història de personatges o pobles dedicats al comerç, a la navegació o la guerra marítima, o perquè s’han inspirat en la imatge del mar com a símil, metàfora o comparació de la peripècia humana.

Els participants en aquest seminari es proposen reflexionar, des d’òptiques diverses i a partir de testimonis majoritàriament, però no exclusivament, catalans, sobre la presència i el significat del mar i del fet marítim en el patrimoni textual de l’Edat Mitjana, tot explorant-ne algunes experiències i percepcions coetànies, però també els possibles referents reals. Per aconseguir-ho, exploren algunes experiències i percepcions coetànies, però també els possibles referents reals i, en conseqüència, el valor que aquests testimonis poden tenir per a l’estudi i el coneixement de la navegació i de la vida marítima medievals.