Els manuals de mercaderia barcelonins conservats a Mallorca

Nicolau López Espinasa ha defensat avui, 17 de juliol de 2017, el seu Treball final de màster sobre El 'Llibre que explica lo que ha de ser un bon mercader' i la formació mercantil al segle XV, pertanyent al Màster Oficial Cultures medievals de l'IRCVM (UB). El treball ha estat dirigit per Roser Salicrú i Lluch (IMF-CSIC) i Lluís Cifuentes i Comamala (UB), membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, i tutoritzat per Antoni Riera Melis (UB).

El Llibre que explica lo que ha de ser un bon mercader (títol afegit a la coberta per una mà del segle XVII) és un volum manuscrit de contingut miscel·lani copiat per Domingo Pau, un notari no identificat de Mallorca, en la primera meitat del segle XVI. Ingressà a l'Arxiu del Regne de Mallorca, on ara es conserva (ms. DIV-37 B/2), amb un fons notarial adquirit de mans desconegudes per Francesc Sevillano Colom quan era director d'aquest centre (1966-1976). Sevillano el va donar a conèixer en dos articles publicats en els anys 1979 i 1980, Álvaro Santamaría l'analitzà breument l'any 1993 i Xabier Docampo el tornà a estudiar a la seva tesi doctoral sobre la formació matemàtica del mercader català medieval (2004), presentant de manera més ordenada tot el contingut del manuscrit.

Els primers estudiosos ja van veure que el volum contenia diverses obres, de datació més antiga que la còpia conservada i d'orígens també diversos. No obstant això, fins al treball més clarificador de Docampo i, en particular, el de López Espinasa, no s'han superat un seguit de confusions que n'impedien la plena comprensió. Aquests darrers estableixen que el manuscrit conté quatre obres: 1) un manual de mercaderia barceloní anònim de finals del segle XIV o inicis del XV (Llibre de l'art de la mercaderia); 2) unes taules per al càlcul d'interessos; 3) un manual d'aritmètica comercial elaborat a partir dels ensenyaments del mestre d'aritmètica barceloní Galceran Altimir, que també va ser bibliotecari de Ferran el Catòlic, documentat en els anys 1460-1490 (Llibre de l'art de l'àbac); i 4) un altre manual de mercaderia elaborat pel mercader barceloní Gaspar Montmany vers 1489-1490 (Llibre de l'art mercantívol).

López Espinasa desmenteix la hipòtesi mallorquinista de Santamaría, segons la qual Domingo Pau no s'hauria limitat a copiar el text sinó que hauria intervingut en les obres, prova l'origen barceloní dels textos i proposa la hipòtesi que Pau va copiar un antígraf, segurament dut de Barcelona a Mallorca, que havia estat elaborat amb el mateix contingut a finals del segle XV, possiblement per Gaspar Montmany o a la seva companyia. El treball  de López Espinasa inclou en apèndix una transcripció del pròleg i els 40 capítols inicials de la primera obra i del pròleg de la darrera, parts de gran interès per a l'estudi de la deontologia i la formació del mercader. Es tracta d'un TFM elaborat amb rigor, que fa aportacions subtancials a la comprensió d'aquesta font i que vol ser un primer graó per a una tesi doctoral centrada en l'edició completa i l'anàlisi comparada de la miscel·lània.