Un receptari mèdic hebraicocatalà del segle XIV

Image
blasco_receptari

Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona) ha editat el text hebreu del ms. Sant Petersburg, BN de Rússia, Firkovitch Heb-I, 338 (s. XIV), un ampli receptari mèdic (Sefer refu'ot), de prop de 400 receptes, per a ús d'un metge jueu català. L'edició s'acompanya d'una traducció anotada al castellà, d'un estudi del ms. i de diversos índexs i glossaris.

L'obra fou elaborada en el s. XIV per un metge jueu català del NE de Catalunya (inclou nombrosos termes catalans aljamiats en hebreu que serien d'aquesta procedència, les formes dels quals han estat recollits als glossaris finals), amb anotacions d'usuaris posteriors. Cita diverses obres i autoritats mèdiques, entre les quals Hipòcrates, Ahun l'Ismaelita (oculista), rabí Shéshet [Benvenist], l'antidotari de Nicolau i la traducció hebrea del Viaticum d'Ibn al-Jazzar.

Les paraules que són en català a l'original també s'han traduït al castellà, però grafiant-les en cursiva. Les formes originals d'aquestes paraules s'analitzen a l'estudi i, encara que no es digui, es recullen sistemàticament als glossaris del final del volum.

El volum és una autoedició de l'autora impresa per Trialba (2015, 385 pp. ISBN 978-84-943400-9-3) i constitueix el primer volum de la col·leccó Catalonia hebraica et aragonalia.