Reimpressió de l'edició del 'Llibre d'amor de dones', compilació hebraicocatalana per a la cura del cos de les dones

Image
caballero womenslove

El Llibre d'amor de dones fou editat per Carmen Caballero Navas l'any 2004 (Londres-Nova York, Kegan Paul, una marca de Routledge) i aquesta edició, exhaurida des de feia temps, ha tornat a ser impresa, ara en rústica, aquest any 2016.

L'obra és una compilació anònima de pràctiques i receptes per a la cura de la salut i la bellesa del cos humà, en particular el de les dones, potser elaborada a finals del segle XIII. La primera part del llibre de Carmen Caballero és un estudi històric de la producció escrita en hebreu sobre la cura de la salut de les dones i sobre les vides i les experiències de les dones jueves relatives a la cura dels seus cossos a l'Occident mediterrani baixmedieval, amb l'objectiu de revaloritzar els coneixements i les pràctiques femenines. La segona part del llibre presenta l'edició del text hebreu de l'obra, que s'acompanya d'una traducció a l'anglès en pàgines oposades, extensos comentaris i diversos índexs.

El Llibre d'amor de dones (Sefer ahabat nashim), segons la rúbrica inicial, o Llibre del regiment de les dones (Sefer hanhagat ha-nashim), segons el colofó, es conserva en un únic manuscrit copiat al segle XV en escriptura sefardita (Florència, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteo 44.22/7). No obstant això, segons Caballero, l’original devia escriure’s en la segona meitat o a la fi del segle XIII i l’autor anònim fou un jueu català, atès que conté una gran quantitat de vocabulari tècnic en català, però aljamiat en hebreu, en el qual es percep la scripta librària catalana primitiva. L'obra, escrita en forma de receptari, consta de tres parts, relatives a: 1) les tècniques per a enamorar i mantenir la parella unida, amb ús de la màgia i de la càbala; 2) l’andrologia; i 3) la cosmètica i la tocoginecologia, que és la secció més àmplia. Caballero sosté que aquests sabers, tot i que recollits i copiats per homes, son a l'origen sabers femenins, transmesos oralment i reflex d'una pràctica viva i contínua de les dones en la cura i l'ornat del seu cos.

Previsualització a Google Books.

La Universidad de Granada ha publicat una traducció al castellà de l'obra (El libro de amor de mujeres, Textos: Lengua hebrea, 1, 2003).