Publicació del web Arnau DB: Corpus digital d'Arnau de Vilanova

Image
logo_arnaudb

El desembre de 2013 el projecte germà Arnau DB ha publicat un molt necessari web informatiu sobre Arnau de Vilanova i la seva obra, a cura de Sebastià Giralt i Jaume Mensa (UAB).

El web proporciona una visió rigorosa i actualitzada de la figura del metge i reformador religiós Arnau de Vilanova, allunyada de la percepció distorsionada que històricament se n'ha creat, encara massa estesa en l'actualitat. També dóna a conèixer les novetats bibliogràfiques i d'altra mena sobre l'arnaldisme, i la informació general relativa a aquest projecte de recerca.

En un futur permetrà l'accés a la base de dades que l'equip està elaborant sobre manuscrits, impresos antics, documents i bibliografia secundària referents a Arnau de Vilanova i al corpus de textos mèdics, espirituals i alquímics que van circular sota el seu nom.

La futura Arnau DB i la Llull DB constitueixen recursos fonamentals per al coneixement de les dues figures més internacionals de la cultura catalana medieval.