Publicació del DICTER

El gener de 2012 es posa en xarxa el Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER), dirigit per María Jesús Mancho Duque (Univ. de Salamanca), una base de dades sobre el castellà tècnic del segle XVI i primer quart del XVII. S'hi fa un buidatge sistemàtic del vocabulari tècnic present a un ampli corpus d'obres impreses pertanyents a les següents àrees: art militar, astronomia, construcció i fortificació, cosmografia i geografia, destil·lació, cronometria i metrologia, legislació i comerç, sastreria i tèxtil, enginyeria i maquinària, matemàtiques, metal·lúrgia i mineria, nàutica i arquitectura naval, i òptica. Queden exclosos, per tant, els àmbits mèdic i filosoficonatural.

El DICTER s'adreça a filòlegs i a historiadors de la ciència, i compta amb la col·laboració d'especialistes en diferents matèries. Inclou definicions i també un aparat il·lustratiu complementari que contribueix a la comprensió de la terminologia i que, en part, és elaborat expressament per al diccionari.