Publicació de 'Literature, Science & Religion'

Image

A partir del congrés internacional Traductio et traditio mediaevales: ciència, coneixement i ideologia, organitzat pel Grup de Recerca en Estudis Medievals Interdisciplinaris (GREMI), de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, i celebrat a Morella entre els dies 14 i 16 de març de 2019 amb la participció de més d'una cinquantena d'investigadors, l'editoral Reichtenberger ha publicat, sota la direcció Manel Bellmunt Serrano i de Joan Mahiques Climent, el volum Literature, Science & Religion: Textual Transmission and Translation in Medieval and Early Modern Europe.

Aquest volum, pensat, com el congrés, des d'una perspectiva interdisciplinària, aplega vint-i-cinc contribucions relatives als tres eixos expressats al títol —literatura, ciència i religió— i, en definitiva, a la traducció i la transmissió del coneixement a l'Europa dels últims segles medievals i els primers moderns. Els treballs que s'hi publiquen fan referència a diverses obres i gèneres, en particular a la tradició textual i al context històric i cultural que van tenir, escrits o traduïts en diverses llengües de la Romània i de l'àrea anglogermànica. Inclou articles de dos membres de l'equip de Sciència.cat, sobre els tractats de cirurgia de l'època en català i la seva recepció (Lluís Cifuentes) i sobre la pretesa segona traducció catalana del Testamentum alquímic pseudolul·lià (Stefania Buosi Moncunill). Hi ha alguns altres articles que també són d'especial interès per a Sciència.cat, en particular l'estudi de Glòria Sabaté i Lourdes Soriano sobre el lloc de l'astrologia i l'astronomia en el projecte cultural del rei Pere III el Cerimoniós.

El contingut general del volum és aquest:

 • Manel Bellmunt & Joan Mahiques / Preface
 • Manel Bellmunt Serrano / Turgenev's 'Hamlet of the Shchigrovsky District': rewriting the Shakespearean classic
 • Chiara Benati / The translations of Brunschwig's Cirurgia and von Gersdorff's Feldtbuch der Wundarzney into Low German: reception and transmission of scientific texts in 16th-century Germany
 • Stefania Buosi Moncunill / El Testament pseudolul·lià de Jaume Mas: traducció o còpia de treball d'un alquimista català?
 • Antonia Cabot Garrido / Concepción de la persona y vida humanas en la quinta parte de El conde Lucanor
 • Juan José Calvo García de Leonardo / «What diligence ought to be vsed, that children male and not female, may be borne»: medieval eugenics in Richard Carew's relayed version of Juan Huarte de San Juan
 • Irene Capdevila Arrizabalaga / Una altra versió del Breviari d'amor català: estudi dels fragments de Gant (UbGent, BHSL.HS.3284) i del còdex de París (BnF, Espagnol 205)
 • Lluís Cifuentes i Comamala / Els tractats de cirurgia medievals en català: entre el manual especialitzat i l'autoajuda domèstica
 • María Crego Gómez / Balneator en el Sendebar castellano y las Ciento y una noches: texto árabe y traducción
 • Antonio Doñas / «Vocablos cercanos» y «propios vocablos» en La consolaçión natural, traducción cuatrocentista de la Consolatio Philosophiae de Boecio
 • María José Esteve Ramos / The effect of manuscripts contexts in textual transmission of scientific material: a comparison of sources from the Sloane Collection
 • José Antonio Fernández López / Pedro de Toledo y Alfonso de la Torre: traducción y conocimiento en dos lecturas cuatrocentistas de la Guía de perplejos
 • José Luis Gastañaga Ponce de León / Sobre la diversidad de saberes en la Celestina
 • Miguel Ángel Gomes Gargamala / «A triangular affair»: oddities, readability and excitement in the translation of the Old English elegies into Spanish
 • Joan María Jaime Moya / La aportación del léxico militar de origen germánico en la formación de la lengua catalana
 • Joan Mahiques Climent / Una versió inèdita del Procés d'Esperança Alegre al ms. 1701 de la Biblioteca Nacional de España
 • Georgina Olivetto / Alfonso de Cartagena, traductor y receptor de traducciones
 • Vicent Pastor i Briones / Petites troballes i pèrdues en el doble procés de traducció de la novel·la Pierres de Provença
 • Gerardo Pérez Barcala / Las fuentes del Livro d'alveitaria del Mestre Giraldo
 • Joan M. Perujo Melgar / La versió catalana de la Historia regum Britanniae i la retraducció aragonesa emprada al taller de Juan Fernández de Heredia
 • Natalia Petrovskaia / Translation and transmission of texts in medieval Europe: two aspects of translatio
 • Helena Rovira Cerdà / L'exemplum de la mort d'Homer (o de Plató), d'Antoni Canals a sant Vicent Ferrer
 • Glòria Sabaté & Lourdes Soriano Robles / La ciència dels estels dins del projecte cultural de Pere el Cerimoniós
 • Mª Carmen Santapau Pastor & Mª Amparo Mateo Donet / La transmisión de los textos martiriales antiguos en época medieval: la literatura y la iconografía de san Vicente
 • Adriana Taboada / «The art of the great tales»: Alan Lee's illustrations of The Children of Húrin (2007) and The Fall of Gondolin (2018) as a visual translation of J. R. R. Tolkien's middangeard
 • Andrea Zinato / La traditio Senecae en la obra de Fernán Pérez de Guzmán

Bellmunt Serrano, Manel - Mahiques Climent, Joan (eds.), Literature, Science & Religion: Textual Transmission and Translation in Medieval and Early Modern Europe, Kassel, Reichenberger (Problemata literaria, 88), 2020, xxiv + 468 pp. ISBN: 978-3-967280-03-6. -- Podeu llegir-ne el prefaci aquí.