Publicació de la base de dades Sciència.cat DB

El juny de 2012 s'obre a la consulta pública Sciència.cat DB, la base de dades de la línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT, que sistematitza la informació bàsica sobre les obres, les fonts primàries (còdexs manuscrits, impresos antics i documents), l'onomàstica, la bibliografia i (afegit el febrer de 2015) el vocabulari especialitzat del patrimoni científic i tècnic medieval i renaixentista en català.

L'apartat bibliogràfic no es limita als materials catalans, sinó que indexa sistemàticament la bibliografia relativa a la història de la medicina, de la ciència i de la tècnica al context mediterrani i europeu occidental durant el període objecte d'estudi.

La publicació dels registres previstos serà progressiva, a mesura que es pugui introduir i revisar la informació.