Publicació de la base de dades MCEM

El desembre de 2011 es posa a la xarxa la base de dades Manuscrits Catalans de l'Edat Moderna (MCEM), dirigida per Eulàlia Duran i coordinada per Maria Toldrà, continuació del Repertori de manuscrits catalans (1474-1714), un valuós projecte de l'IEC que en anys anteriors havia originat cinc volums impresos.

MCEM és un catàleg dels manuscrits produïts als països de parla catalana de l'antiga Corona d'Aragó durant l'Edat Moderna. L'abast temàtic de les fonts primàries considerades és molt ampli (ciència, dret, ensenyament, espiritualitat, filosofia, historiografia, literatura, predicació, teologia, etc.), però exclou els documents administratius i legislatius, i els manuscrits litúrgics i musicals. Indexa materials escrits en català i en altres llengües, a excepció de les semítiques.

Com el seu antecedent imprès, MCEM és una gran aportació al coneixement de les fonts manuscrites d'època moderna, les més mal conegudes d'aquell període.