Noves edicions de l''Espill' de Jaume Roig

Image

L'Editorial Barcino, a la seva col·lecció Els Nostres Clàssics, ha publicat una nova edició crítica de l'Espill, l'extensa narració en vers que el metge valencià Jaume Roig va escriure al voltant de 1460. L'edició és a cura d'Antònia Carré, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, que ha dedicat molts anys de la seva recerca a l'estudi i la divulgació d'aquesta obra, sovint incompresa per la seva radical misogínia. 

Carré va entendre ben aviat com era d'important, per a la comprensió de l'obra, un coneixement més complet del perfil biogràfic, en particular cultural, de Roig, i també tenir en compte que ell era un metge universitari destacadíssim a la València de mitjan segle XV. N'és un exemple un primer assaig, publicat en un ja llunyà 1996, en el qual explora la intersecció, tan evident, entre literatura i medicina a l'obra.

Aquest volum (ENC B33, 2014) ofereix el text depurat de l'Espill en edició interpretativa i constitueix actualment l'edició de referència per a qualsevol estudi filològic o històric de l'obra. No és, però, l'única edició de l'Espill produïda per Antònia Carré. És també de gran importància, més encara per al coneixement de la presència i la funció de la medicina en l'obra, la publicada per Quaderns Crema (Barcelona, 2006), que en aquest cas presenta el text en edició modernitzada i en traducció al català actual i s'hi acompanya d'extensos comentaris. La tria del sistema d'edició, que, a diferència del que és habitual en altres tradicions pròximes, encara és massa poc fressat en la difusió de la literatura catalana antiga, és de gran importància per garantir un accés a l'obra que vagi més enllà del reduït cercle dels especialistes.

De l'Espill se n'han publicat recentment quatre traduccions a llengües actuals: una al francès, a cura de Marie-Noëlle Costa (Tolosa, Anacharsis, 2008), una altra a l'anglès, a cura de Maria Celeste Delgado-Librero (Tempe, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010), una altra a l'italià, a cura d'Aniello Fratta (Santa Barbara, eHumanista, 2013), i una altra a l'espanyol, a cura d'Eduardo Moga (València-Barcelona, Pre-textos-Barcino, 2016).

► Altres publicacions de l'equip