Nous estudis sobre Bartomeu de Tresbens i les seves obres

Image

Bartomeu de Tresbens (fl. 1359-1375), el metge i astròleg de Pere III el Cerimoniós, el seu fill Joan (Joan I el Caçador) i les seves respectives esposes, ha estat objecte de quatre importants publicacions recents. Tresbens és el més important dels autors astrològics de l'àmbit catalanoaragonès i un dels més destacats de l'Europa medieval. Vegeu-ne el perfil biogràfic al registre Sciència.cat DB nom171.

Carmel Ferragud (Universitat de València, membre de l'equip de Sciència.cat) és l'autor del treball Bartomeu de Tresbens, físic i astròleg del rei Pere el Ceremoniós i l'infant Joan: entre el servei a la corona i al municipi, que posa al dia la biografia del personatge des de la història de la medicina, i que es pot consultar lliurement a la pàgina de la revista Asclepio.

Per la seva banda, Sebastià Giralt (Universitat Autònoma de Barcelona, membre del grup Arnau DB) ha publicat el treball Astrologia aplicada a la recerca de tresors: el Libel d'investigació de tresors de Bartomeu de Tresbens, sobre una de les seves obres que encara eren inèdites (Sciència.cat DB op2983), un tractadet en català sobre l'ús de l'astrologia per a la localització de tresors amagats, que edita a l'article, igualment consultable a la xarxa, a la pàgina de la revista eHumanista. L'edició d'aquest opuscle ha permès situar l’origen de Tresbens a l'antic comtat de Foix, al llogarret de Tresbens del municipi de Sent Martin de Caralp, i descartar definitivament les grafies 'Tresvents' i també 'Tresbéns'.

Sebastià Giralt ha publicat anteriorment els treballs Drawing from the marrow of the authors of astrology: the sources of Bartomeu de Tresbens, astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon, en un volum de la sèrie Micrologus Library, en el qual estudia les fonts astrològiques de Tresbens i en reivinca l'originalitat i la significació, i Astrology in the service of the crown: Bartomeu de Tresbens, physician and astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon, al Journal of Medieval History, on fa una presentació general de l'autor i de les seves obres, un i altre pensats per a un públic acadèmic internacional.

De Bartomeu de Tresbens es conserva ni més ni menys que una quarantena de documents, que s'han pogut localitzar sobretot a l'antic Arxiu reial de Barcelona (avui anomenat Arxiu de la Corona d'Aragó), però també en altres arxius. Pot semblar habitual, però en canvi és molt excepcional que d'un individu així, i d'aquella època, es conservi tanta documentació. Carmel Ferragud i Sebastià Giralt aviat publicaran aquest corpus documental, que han presentat a la revista Magnificat: Cultura i Literatura Medievals.