HCUB, una xarxa d'Història de la Ciència a la Universitat de Barcelona

HCUB és una xarxa temàtica constituïda pels investigadors de la Universitat de Barcelona que fan recerca en l'àmbit de la Història de la Ciència. Té per objectiu donar visibilitat a la recerca i la docència en Història de la Ciència que es fa a la UB i connectar els investigadors que s'hi dediquen des de grups i projectes de recerca de diverses facultats i disciplines.

El lloc web ofereix les dades bàsiques dels investigadors adscrits a la xarxa, indicant-ne els temes de recerca, col·laboradors, recursos i instruments de difusió.