Es renova el finançament de l'equip Sciència.cat per al trienni 2019-2021

Image
med_isagoge_gili

L'equip de SCIÈNCIA.CAT ha obtingut la renovació del finançament públic per al trienni 2019-2021, en forma d'un nou "projecte de recerca" pertanyent al "Programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i" ("Proyectos de I+D de generación de conocimiento"), de la convocatòria 2018 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN) del govern espanyol.

El nou "projecte" respon al títol "Narpan II: Ciència vernacla a l'Occident mediterrani medieval i modern (VerMed)". Empara les recerques en curs i previstes d'un equip que ha crescut, en particular incorporant investigadors que treballen sobre textos mèdics catalans medievals aljamiats en hebreu (aljamiat = text escrit en llengua vernacla o en llatí però en alfabet hebreu o àrab) i sobre fons manuscrits i codicologia. Preceptivament, els investigadors implicats ens distribuïm en un "equip de recerca" (els que complim determinats requisits d'afiliació) i en un de "col·laboradors", que abans era anomenat "equip de treball" (els que no complim aquells requisits, els que no tenim passaport espanyol i els que preparem una tesi doctoral).

Formen part de l'"equip de recerca": Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona, investigador principal), Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València), Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá), Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona, en mitja dedicació) i Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya). L'equip de "col·laboradors" és integrat per: Antònia Carré (Universitat Oberta de Catalunya), Ricardo Olmos de León (investigador independent, València) i Raimon Sebastian Torres (investigador independent, Barcelona), amb passaport espanyol; Ilil Baum (Tel Aviv University, Israel), Thomas M. Capuano (Truman State University, EUA, emèrit), Stefano Rapisarda (Università degli Studi di Catania, Itàlia) i Ilaria Zamuner (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Itàlia), sense passaport espanyol; i els dotorands Anass Benmokhtar (Universitat de Barcelona), Ester Borsato (Università degli Studi di Siena - Universitat de Barcelona), Stefania Buosi Moncunill (Universitat de Barcelona), Claudia Lemme (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara), Albert Lizandra Prieto (Universitat de Barcelona), Isabel Lobo Satué (Universitat Autònoma de Barcelona), Julián Marcelo Cocho (Universitat de València) i Juan José Sanchis Molina (Universitat de València). Aquesta extensa llista de personal en formació ha fet possible que, per primera vegada, el projecte pugui atorgar un contracte predoctoral i, per tant, donar una oportunitat a un altre investigador novell.

Les recerques previstes es poden sintetitzar en tres grans punts: 1) continuació del treball de classificació i descripció del material bàsic de recerca a la base de dades d'accés obert Sciència.cat DB i divulgació de la recerca a través del web Sciència.cat; 2) estudis i edicions crítiques de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica i d'altres de pertanyents al context mediterrani occidental (occitans, italians i castellans); i 3) estudi del vocabulari tècnic català medieval i del corresponent a l'esmentat context, també el que s'ha transmès en aljamia hebrea. Per a més detalls, vegeu aquest resum.