Dossier monogràfic 'Medieval medical treatises: the transmission of language and practice'

Image
rphil_portada

La revista Romance Philology (University of California, Berkeley), en el segon número del seu volum 71, corresponent a l'any 2017, ha publicat el dossier monogràfic Medieval Medical Treatises: Transmission of Language and Practice.

A la presentació, Barbara De Marco, editora de la revista, situa l'origen d'aquest dossier en la voluntat de contextualitzar i desxifrar, a partir d'una perspectiva interdisciplinària que inclogui la filologia i la història de la medicina, un inventari dels medicaments que calia dur a l'expedició espanyola que va conquerir Nou Mèxic el 1598, recentment descobert (un document similar als publicats a Cifuentes 2000).

L'objectiu primordial dels treballs que reuneix és "el lèxic, la formulació de la terminologia especialitzada, els processos de transmissió textual, la cultura evidenciada en aquestes obres i, és clar, la bellesa i la fascinació intrínseques de la paraula mateixa, la flor de la filologia".

Aquest monogràfic fa parella amb el primer número de l'any 2017 de la mateixa revista, dedicat a l'edició de la traducció castellana de 1515 del Compendium aromatariorum de Saladino d'Ascoli (mitjan s. XV), que s'acompanya d'una edició del text llatí original i d'una traducció a l'anglès actual d'aquest manual per a la formació dels apotecaris, elaborades per Thomas M. Capuano.

Sumari:

 • Philology and the medical text / Barbara De Marco
 • De la Chirurgia Magna (1363) aux Fleurs de Guidon: transmission et dissémination du savoir chirurgical en français au 15e siècle / Sylvie Bazin-Tacchella
 • Galen’s Methodus medendi: Greek, Arabic, Latin / Ivan Garofalo
 • La medicina en el Libro de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera / Bertha M.ª Gutiérrez Rodilla - Mariano Quirós García
 • The medical interest of Old French miracle narratives / Anthony Hunt
 • Medical practices and Asian drugs in the Relaciones of Pedro Teixeira (Antwerp, 1610) / Rui Manuel Loureiro
 • Les conseils médicaux en langues vulgaires: recherches sur des formes de communication entre patients et praticiens / Marilyn Nicoud
 • Translation from Latin and French as a source of new medical terms in late medieval England / Juhani Norri
 • Explorando el cerebro: la transmisión y desarrollo de un sistema médico holístico en los siglos XIII y XIV / Fernando Salmón Muñiz
 • El monasterio de Guadalupe: un modelo de integración asistencial y docente en el Renacimiento / José Ramón Vallejo Villalobos - José Miguel Cobos Bueno
 • Auf der Suche nach einem Phantom: Dioscorides im Verweissystem naturkundlicher und medizinischer Werke des 13. Jahrhunderts / Iolanda Ventura

—oOo—

¶ Barbara De Marco (ed.), Medieval Medical Treatises: Transmission of Language and Practice, Turnhout, Brepols (Romance Philology, 71.2), 2017, iv + 727 pp.

Brepols Online