Aurora, nou recurs digital de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

Image

L'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), principal arxiu històric notarial del país, posa en xarxa Aurora, l'arxiu digital que permet l'accés lliure als seus fons. La digitalització dels importantíssims fons d'aquesta institució, que conserva llibres notarials datats del segle XIII ençà, és una aportació de gran rellevància per a l'agilització de la recerca i per a la conservació dels documents. Conscients els seus creadors que són aquests els objectius que cal assegurar, Aurora proporciona reproduccions digitals de gran qualitat, sense elements afegits que impedeixin la lectura, i amb un funcionament ràpid i eficaç.

En una primera fase, Aurora posa a l'abast dels investigadors més de 900 llibres notarials dels segles XIII al XV, amb unes 190.000 imatges disponibles, i és previst que es vagi incrementant en fases posteriors,

Aurora és un recurs que pertany al Col·legi de Notaris de Catalunya, titular de l'AHPB, i és dirigit per Laureà Pagarolas (director de l'AHPB) i coordinat per Vicenç Ruiz (tècnic de l'AHPB).

Imatge: inventari de l'obrador de Guillem Metge, apotecari reial i pare de Bernat Metge, ordenat per la seva vídua, Agnès, i el nou marit d'aquesta, el secretari de la reina Ferrer Saiol (AHPB, 23/15, Francesc de Ladernosa, 30/05/1364).

També és en procés de digitalització el destacadíssim arxiu de protocols del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València.