12è aniversari de Sciència.cat amb la baixa dansa "Barcelona"

Image

El web Sciència.cat celebra, aquesta primavera, el 12è aniversari de la seva existència. Amb aquest motiu, recuperem i oferim als nostres visitants una melodia quatrecentista que l'any 2006 formava part de la pàgina d'accés al web acabat de crear.

Es tracta d'una baixa dansa, una dansa cortesana medieval i renaixentista que s'executava sense saltar, tot just lliscant els peus sobre el terra de la sala de ball. Hi ha molts testimonis de la difusió d'aquest gènere de dansa des d'un primer esment per part del trobador occità Raimon de Cornet, al segon quart del segle XIV, però ens agrada destacar la referència que cap a 1460 hi va fer Jaume Roig al seu Espill ("baixadansar", v. 1490).

Aquesta baixa dansa ens és molt especial, perquè porta el nom de Barcelona i, probablement, és d'origen català. S'ha conservat copiada en un fastuós còdex de pergamí tenyit de negre i lletra en or i argent elaborat per a la cort borgonyona (Brussel·les, Biblioteca Reial Albert I, ms. 9085, f. 16v). Es coneix com a "Manuscrit de baixes danses de Margarida d'Àustria", perquè va pertànyer a aquesta dama, una de les dones més notables del seu temps. Margarida d'Àustria, germana de Felip el Bell, es va casar, l'any 1497, amb l'infant Joan d'Aragó, príncep de Girona i d'Astúries, el primer hereu dels Reis Catòlics, que la va deixar vídua al cap de sis mesos, i precisament el manuscrit porta l'escut que emprava mentre era infanta d'Aragó i de Castella. Aquest manuscrit conté una de les recopilacions de baixes danses més importants i segurament és còpia d'un d'anterior, atès que les peces es poden datar en la primera meitat o cap a mitjan segle XV. Algunes d'elles són obra de músics al servei d'Alfons el Magnànim, que el rei es va endur de Catalunya cap a Nàpols. És possible que també sigui el cas de la dansa Barcelona, que és anònima, i qui sap si l'origen de part de la recopilació original s'ha de buscar en la cort del Magnànim, besoncle de Joan d'Aragó. En podeu veure una reproducció sencera al web de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i també a Wikipedia Commons. Un altre facsímil, amb una presentació i transcripció, aquí.

Podeu escoltar la baixa dansa Barcelona en la interpretació d'Ars Musicae de Barcelona (Le Moyen Âge catalan, 1968). Una altra baixa dansa del mateix manuscrit es pot escoltar aquí.

I podeu veure com es ballava una baixa dansa aquí, aquí o aquí (en el darrer enllaç es pot comparar la baixa dansa i l'alta dansa, també anomenada saltarello).