Mostrant 41 - 55 de 55
Autor

Lluís Cifuentes

Ciutat
Barcelona
Editorial
Universitat de Barcelona - Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3)
Any
2006
Pàgines
466
ISBN
SBN 84-475-3120-2
Autor

Jaume Roig

Ciutat
Barcelona
Editorial
Quaderns Crema (Sèrie Gran, 25)
Any
2006
Pàgines
891
ISBN
ISBN 84-7727-009-0

Edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré

Autor

Juan Vallés

Ciutat
Pamplona - Viena
Editorial
Gobierno de Navarra: Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno - Österreichische Nationalbibliothek
Any
2008
Pàgines
783
ISBN
ISBN 978-84-235-3096-0

Transcripción del manuscrito y coordinación de estudios [por] Fernando Serrano Larráyoz

Autor

Stefano Rapisarda (ed.)

Ciutat
Catània
Editorial
Università degli Studi di Catania (Quaderni del Dipartamento di Filologia Moderna, 15)
Any
2009
Pàgines
107
ISBN
ISBN 978-88-7796-695-7

[Edizione] a cura di Stefano Rapisarda

Autor

Nicole Oresme

Ciutat
Roma
Editorial
Carocci (Biblioteca Medievale, 122)
Any
2009
Pàgines
288
ISBN
ISBN 978-88-430-5088-8

Edizione e traduzione italiana] a cura di Stefano Rapisarda

Autor

Girolamo Manfredi

Ciutat
San Millán de la Cogolla
Editorial
CiLengua (Instituto Biblioteca Hispánica: Serie Básica, 2)
Any
2009
Pàgines
584
ISBN
ISBN 978-84-937654-0-8

Edición y estudio de Antònia Carré

Autor

Carmel Ferragud

Ciutat
Alzira
Editorial
Bromera (Textures, 17)
Any
2009
Pàgines
240
ISBN
ISBN 97884982444582-04-8
Autor

Carmel Ferragud

Ciutat
Catarroja
Editorial
Afers (Recerca i pensament, 49)
Any
2009
Pàgines
254
ISBN
ISBN 978-84-92542-04-8
Autor

Arnau de Vilanova

Ciutat
Barcelona
Editorial
Barcino (Col·lecció Barcino, 7)
Any
2011
Pàgines
81
ISBN
ISBN 978-84-72267725

A cura de Michael McVaugh [introducció i text llatí] i Sebastià Giralt [traducció catalana i notes]

Autor

Lluís Cifuentes i Comamala - Ricardo Córdoba de la Llave

Ciutat
Barcelona
Editorial
CSIC (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 70)
Any
2011
Pàgines
332
ISBN
ISBN 978-84-00-09384-6
Autor

Anna Alberni - Lola Badia - Lluís Cifuentes - Alexander Fidora (eds.)

Ciutat
Barcelona
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170)
Any
2012
Pàgines
404
ISBN
ISBN 978-84-9883-430-7
Autor

Jaume Mensa i Valls

Ciutat
Barcelona
Editorial
Fundació Joan Maragall - Cruïlla
Any
2012
Pàgines
259
ISBN
ISBN 978-84-661-3117-9
Autor

Jaume Roig

Ciutat
Barcelona
Editorial
Barcino (Els Nostres Clàssics, B33)
Any
2014
Pàgines
418
ISBN
ISBN 978-84-7226-785-5

Edició crítica d'Antònia Carré

Autor

Bernat de Gordon

Ciutat
Londres
Editorial
Queen Mary, University of London (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 76)
Any
2017
Pàgines
140
ISBN
978-1-910195-19-2

A cura d'Antònia Carré i Lluís Cifuentes

Autor

Fernando Serrano Larráyoz

Ciutat
Pamplona
Editorial
Pamiela
Any
2015
Pàgines
304
ISBN
978-84-7681-910-4