La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval

Image
Autor

Carmel Ferragud

Ciutat
Catarroja
Editorial
Afers (Recerca i pensament, 49)
Any
2009
Pàgines
254
ISBN
ISBN 978-84-92542-04-8